Consulting

Naše poradenské služby:

  • Monitoring a rozbor konkurence v daném odvětví (competetive intelligence) se zaměřením na oborové organizace, distribuční sítě a jejich strukturu na zahraničních trzích, získávání mediálních, finančních a obchodních informací.

  • Analýza konkrétních obchodních příležitostí pro prodej a export – analýza místního trhu, jednoduchost založení a vedení firmy, celní politika a problematika exportu-importu, potenciál pro rozšíření podnikání, postup při zakládání pobočky, zastoupení či jiné právní entity.

  • Asistence při vyhledávání potenciálních obchodních partnerů – vytypování potenciálního partnera a pomoc při organizaci obchodního jednání, včetně přípravy na jednání.

  • Investiční klima a rizika podnikání v jednotlivých zemích – forma a úroveň korupce či ekonomické kriminality v daném sektoru, zasahování státní správy do obchodního prostředí, zhodnocení investičních rizik a doporučení k jejich snížení, propojení jednotlivých společností (konkurence i obchodních partnerů) se státní sférou nebo rizikovými subjekty

  • Analýzy a prognózy právního prostředí, ekonomické situace, rozvoje trhů,     obchodních příležitostí a investičního klimatu  – poskytujeme detailní průzkumy cílových trhů s ohledem na přehledy makroekonomických proměnných jako je hospodářský růst, nezaměstnanost, inflace, veřejné finance, či úroveň korupce.

  • Analýzy politických, bezpečnostních a geopolitických trendů (nabízíme detailní monitoring aktuálního politického dění v zájmových oblastech, pravidelný přehled aktuálních rizik a monitoring klíčových bezpečnostních trendů jako je terorismus, sociální bouře, válečné konflikty, eneregetická bezpečnost, proliferace konvenčních zbraní i zbraní hromadného ničení)

  • Podpora rozhodovacích procesů v rámci obchodních společností,     neziskových organizací a státní správy (zajišťujeme     na míru požadavkům odpovídající poskytování detailních analýz specifických témat, regionů či zájmových zemí)

  • Asistenční a konzultační služby v oblasti bezpečnosti organizace

Pro více informací nás kontaktujte na info@cbap.cz