Naše činnost (our activities)

CBAP (Centrum pro bezpečnostní analýzy a prevenci; CSAP – Center for Security Analyses and Prevention) vzniklo v roce 2012 jako neformální sdružení odborníků z oblasti bezpečnostních složek, managementu, consultingu, právní sféry, poradenských orgánů a akademických kruhů, zabývajících se politickým poradenstvím, mezinárodní ekonomikou a vztahy. Od roku 2013 funguje stabilní tým, jehož cílem je poskytovat profesionální služby v oblasti politického, bezpečnostního a ekonomického poradenství, řízení rizik, monitoringu bezpečnostních hrozeb, odborného výzkumu otázek mezinárodních vztahů a geopolitiky.

Činnost CBAP sleduje dva směry. Prvním je poskytování na míru šitých služeb zákazníkům v oblasti bezpečnosti zahraničních akvizic a podnikatelských, humanitárních, či jiných misí, zahrnující zpracování detailních analytických produktů, monitoring potenciálních rizik a poradenství v oblasti informační bezpečnosti a zpravodajské ochrany mise. Dále nabízíme specifické vzdělávací kurzy v oblasti znalosti cílových regionů a sektorů, krizové komunikace, mezinárodních vztahů  a bezpečnostní problematiky. Našimi ceněnými zásadami je absolutní absence politické, národnostní, náboženské, či kulturní agendy při naší práci.

English: CSAP (Center for Security Analyses and Prevention) is a group of Czech and foreign professionals from the state sector, security services, management, consulting, law companies, advisors and academics who form a unique team capable of responding to any task and providing any advisory service related to political and economic consulting in the field of risk management and security issues.

Our main goal is the effective functioning of an expert team on a voluntary basis, with a focus on the analyses of political, economic and security situations. With other, no less important assistance and intermediary capabilities both in the Czech Republic and abroad, this creates a whole new portfolio of analytical tools in the region of Central Europe. We intend to unite individual analysts and advisors who do not dispose of functional instruments for complex approaches to effective problem solutions, which are limited by the boundaries of the individuality of the particular expertise and their ability to elaborate social complexity. Only a team of political, security and economic experts can provide a complex analysis with relevance for everyday life.

Naše porfolio zahrnuje:

*A) Poradenské služby:

1. Analýzy a prognózy právního prostředí, ekonomické situace, rozvoje trhů, obchodních příležitostí a investičního klimatu

 • poskytujeme detailní průzkumy cílových trhů s ohledem na přehledy makroekonomických proměnných jako je hospodářský růst, nezaměstnanost, inflace, veřejné finance, či úroveň korupce

2. Analýzy politických, bezpečnostních a geopolitických trendů 

 • nabízíme detailní monitoring aktuálního politického dění v zájmových oblastech, pravidelný přehled aktuálních rizik a monitoring klíčových bezpečnostních trendů jako je terorismus, sociální bouře, válečné konflikty, eneregetická bezpečnost, proliferace konvenčních zbraní i zbraní hromadného ničení
 • Podporu rozhodovacích procesů v rámci obchodních společností, neziskových organizací a státní správyzajišťujeme na míru požadakům odpovídající poskytování detailních analýz  specifických témat, regionů či zájmových zemí

3. Asistenční a konzultační služby v oblasti bezpečnosti organizace 

*B) Vzdělávací projekty:

1. Poskytujeme specializované kurzy, zaměřené na zajištění bezpečnosti podnikatelské mise v zahraničí, humanitárních projektů a pohybu v rizikovém prostředí. Vzdělávací kurzy jsou šité na míru a mohou zahrnovat v různé míře následující moduly:

 • Management rizik, analýza hrozeb a zpravodajská ochrana mise
 • Mezikulturní komunikace a vyjednávání v mezinárodním prostředí
 • Předinvestiční Due Dilligence a prověřování subjektů potenciální spolupráce
 • Krizová komunikace

2. CBAP úzce spolupracuje s akademickou a mediální sférou. Z toho důvodu se aktivně zapojuje do edukačních, publikačních a konferenčních aktivit, jejichž osa je následující:

 • Mezinárodní bezpečnost, současné bezpečnostní hrozby, ohniska napětí, aktéři mezinárodní bezpečnosti
 • Teritoriální studia se zaměřením na detailní znalost politických, ekonomických, sociálních a bezpečnostních reálií cílových regionů

Kdo nás čte?

 • Humanitární organizace
 • Státní instituce, kraje, obce
 • Cestovní agentury
 • České soukromé společnosti
 • Zahraniční soukromé společnosti
 • Zahraniční úřady v České republice
 • Nadnárodní poradenské společnosti
 • Akademické prostředí