Portfolio

Naše porfolio zahrnuje:

  • Analýzy a prognózy politické situace, analýzy rozvoje trhů, ekonomických příležitostí, úrovně korupce a investičního klimatu
  • Multidisciplinární analýzy mezinárodních hrozeb a příležitostí.
  • Realizace analýz politických, bezpečnostních a geopolitických trendů
  • Podporu rozhodovacích procesů v rámci státní správy nebo velkých společností, zahrnující poskytování detailních znalostí specifických regionů či zájmových zemí.
  • Detailní studie a monitorovací služby, které přesně odpovídají konkrétním potřebám a zájmům nejrůznějších aktérů, včetně komparativních analýz jednotlivých zemí.
  • Pravidelné řešerše ekonomických a finančních politik konkrétních regionů.
  • Přehledy makroekonomických proměnných (hospodářský růst, nezaměstnanost, inflace, veřejné finance, platebí rovnováha), ale také obecný hospodářský výhled konkrétních zemí nebo regionů, včetně konkrétních hospodářských sektorů.
  • Asistenční a konzultační služby v oblasti bezpečnosti organizace.