CBAP Monitor: Arabský svět – leden/únor 2016

Alžírské fiskální výzvy • Japonské svazky s Íránem • Egypt zlepšuje vztahy s Afrikou

Alžírské fiskální výzvy

Zdroj: Carnegie Middle-East Center

Tradičním nástrojem Alžírska na udržení stability v zemi byla kombinace štědré sociální politiky a rychlého zakročení vůči jakékoli problematické skupině. Sociální pilíř alžírské politické stability se však začíná jevit jako neudržitelný. S postupným poklesem cen ropy a zemního plynu ze $ 100 na $ 40 za barel mezi lety 2014 a 2015, klesly alžírské příjmy z energetiky o 50%. Právě tyto příjmy jsou hlavním zdrojem prostředků (60% vládních zisků) a jsou využívány k uspokojení sociálních potřeb obyvatelstva.

Vláda na tento problém reagovala zmrazením počtu státních úředníků a pozastavením některých velkých projektů v zemi. Nicméně téměř všechny tyto škrty jsou označovány pojmy jako „racionalizace“ nebo „reforma“, které záměrně skrývají nedostatek peněz za cílem nevyvolat jakékoliv znepokojení ve společnosti. Výsledkem snižování sociálního zabezpečení může být postupný růst vlivu armády v zemi, jelikož ta bude muset stále více dohlížet na udržení stability.

Japonské svazky s Íránem

Zdroj: Al-Jazeera Centre for Studies

Japonsko a Írán měly historicky poměrně silné vztahy, které se však zhoršily při otevření otázky nukleární výzbroje, proti níž Tokio dlouhodobě výrazně vystupuje. Po dohodě mezi Íránem a P5 + 1 se však opět otevřely možnosti na budování dobrých vztahů. Toto zlepšení je možné vidět na investiční dohodě, podepsané 5. února, v níž se oba státy dohodly na podpoře vzájemných investic.

Japonsko od této dohody s největší pravděpodobností očekává získání zázemí pro diverzifikaci svých energetických zdrojů, jejichž většinu čerpá ze zemí GCC a také možnost rychlého vybudování obchodních styků na íránském nově otevřeném trhu. I přes toto zlepšení je však otázka dlouhodobé spolupráce poznamenána stále poměrně negativním vztahem Íránu k USA, klíčovému spojenci Tokia, a také problematickou íránskou podporou režimu v Severní Koreji.

Egypt zlepšuje vztahy s Afrikou

Zdroj: The Regional Center for Strategic Studies

Egyptský parlament plánuje založení Výboru pro Africké záležitosti, který by měl fungovat jako diplomatický nástroj pro zlepšení vztahů k africkým zemím. Tento plán přichází v době vzrůstajícího egyptského zájmu o dění na kontinentu, který je možné vidět na zvýšené frekvenci návštěv prezidenta Al-Sisi v afrických zemích, ale také na častých návštěvách poslanců různých zákonodárných sborů. Dalším důvodem pro uskutečnění tohoto plánu je egyptské křeslo jako nestálého člena v Radě bezpečnosti OSN.

Takový orgán by mohl Káhiře pomoci při tvoření bilaterální parlamentní diplomacie s jednotlivými zeměmi Afriky a vysvětlení některých egyptských zahraničněpolitických postojů prostřednictvím parlamentní delegace. Také by Egyptu umožnil tvoření informačních vazeb v rámci mnoha regionálních mezinárodních organizací, a to zejména Africké unie.

Zpracoval: Branislav Mičko

790