CBAP Monitor: Velká Británie – leden 2016

Imigranti bez dokumentů platí za to, aby uprchli z Velké Británie • Vězení a prevence: udělování moci regionům ke snížení porušování zákona • Ve Velké Británii a Španělsku ohlášeno zabavení kokainu za 732.6 milionů dolarů

Imigranti bez dokumentů platí za to, aby uprchli z Velké Británie

The Organized Crime and Corruption Reporting Project

Ve Velké Británii se objevuje opačný trend, kdy imigranti bez dokumentů pobývající ve Velké Británii platí obchodníkům s lidmi, aby je propašovali naopak pryč z ostrovního království. Za jízdu v nákladních vozech směřujících do pevninské Evropy si účtují částku sahající až do výše 2 300 amerických dolarů. Z vyšetřování, které je obsaženo v dokumentu „Immigration Undercover“ vyplynulo, že jedna skupina pašeráků podnikala až tři cesty týdně. Odhaduje se, že více než půl milionu zahraničních migrantů se skrývá před britskými úřady. Někteří usilují o to, aby zůstali v Británii, ale často skončí u kriminální činnosti spojené s drogami a násilím. Jiní se obracejí na pašeráky a zkouší se dostat například do Španělska či Francie v naději, že tam najdou práci. Právě problémy se získáním práce jsou hlavním důvodem odchodu z Velké Británie.

Vězení a prevence: udělování moci regionům ke snížení porušování zákona

The Institute for Public Policy Research

Přenášení odpovědnosti a financování potrestání pachatelů méně závažných činů na jednotlivé regiony, by mohlo umožnit místním úřadům pracovat efektivněji v otázce zabraňování zločinů a vyvíjení alternativ k vězení, které by přispěly více k navrácení pachatelů do běžného života.

Vězeňský systém Anglie a Walesu by si díky reformě mohl vést lépe ve snižování zločinu. V současné podobě je ale nevýkonnou částí veřejného sektoru. Reforma v podobě přenesení odpovědnosti v oblasti trestání pachatelů na regiony je nutností, neboť současné nastavení není udržitelné kvůli rostoucímu počtu vězňů a rozpočtovým škrtům. V nynějším systému je mnoho regionálních úřadů schopno snížit porušování zákona, ale rozpočet pro vězeňství je v rukou ústřední vlády. Problémem je, že při současném fungování systému připadnou finanční zisky z investic do kvalitnějších služeb Ministerstvu spravedlnosti. Reforma by proto spočívala v tom, že by starostové dostali rozpočet k pokrytí nákladů za potrestání pachatelů, ale těm by účtovali každou noc strávenou ve vězení. Tím by místní úřady získaly zdroje na investování do preventivních služeb a alternativ k uvěznění.

 Ve Velké Británii a Španělsku ohlášeno zabavení kokainu za 732.6 milionů dolarů

The Organized Crime and Corruption Reporting Project

Britský Národní úřad pro kriminalitu (National Crime Agency) zabavil tři tuny kokainu a zadržel sedm podezřelých Britů. Pět dalších podezřelých, dva Španělé a tři Holanďané, bylo zatčeno během razií provedených ve spolupráci se španělskými úřady v polovině prosince. Ke zveřejnění zprávy došlo však až v lednu, a to v souladu se španělskými zákony. Policie se domnívá, že Holanďané prodávali drogy Britům, zatímco španělští podezřelí odpovídali za přepravu. Kokain se podařilo zabavit v Galicii nacházející se v severozápadní části Španělska. Kromě drog byly zabaveny i zbraně. Španělská policie konstatovala, že se jednalo o největší policejní zátah na pašeráky kokainu za posledních téměř dvacet let.

Zpracovala: Natálie Harmašová

986