S jakými tématy jdou do evropských voleb parlamentní strany?

Volby do Evropského parlamentu se kvapem blíží, jaká témata řeší parlamentní strany? Mezi frekventovaná témata nepochybně patří přijetí Eura, bezpečnost, evropská armáda nebo environmentální problematika. Kromě SPD jsou všechny strany pro pokračování našeho členství v EU. Pokud jde o bezpečnostní otázky, které velmi rezonují, tak ty se zaměřují především na ochranu vnějších hranic v souvislosti s nelegální migrací a organizovaným zločinem. Objevují se ale i témata související s kybernetickou bezpečností, energetickou bezpečností nebo ochranou spotřebitelů.

ANO

ANO podporuje zachování národní měny a staví se rezervovaně k přijetí eura. Stejně jako většina ostatních stran usiluje o zefektivněni fungování EU. Podobně jako ODS podporuje integraci obranných kapacit členských států jako evropského pilíře NATO. Na rozdíl od ostatních stran navrhuje využití kapacit NATO při obraně evropské hranice. Dalším významným tématem je rozhodnutí o přijímání migrantů, které by mělo zůstat v kompetenci jednotlivých členských států. K dalším tématům patří „potravinová bezpečnost“ a spolu s ní i zamezení dvojí kvalitě potravin.

ODS

ODS deklaruje snahu o vyšší samostatnost členských států při rozhodovaní o hloubce integrace a přijetí eura. ODS se hlásí k podpoře volného trhu a jeho další liberalizaci. Dále pak o zajištění práv na volný pohyb v Schengenském prostoru jen pro občany členských států EU. Vystupuje proti snahám o sjednocení daní a daňového základu v EU.

V otázkách bezpečnosti ODS podporuje zajištění obrany EU s využití kapacit NATO, přičemž se staví proti budování paralelních evropských sil. Dalším tématem je migrace, kde na jedné straně odmítá povinné kvóty, na druhé straně podporuje humanitární a ekonomickou pomoc zaměřenou na eliminaci vnějších rizik.

V oblasti energetiky podporuje „rozumné“ využívání energie z obnovitelných zdrojů stejně jako svobodné rozhodování o energetickém mixu.  Hlásí se k ekonomicky smysluplné podpoře alternativních zdrojů energie. Dále by ODS chtěla prosadit zvýšení dotací pro země střední a východní Evropy v oblasti zdravotnictví, energetiky, inovací technologií apod.

ODS také navrhuje zpracování pravidel digitální ekonomiky a podporu rovné soutěže v oblasti digitálních technologií. Spolu s tím se zaměřuje i na kybernetickou bezpečnost, kde by jednotlivé aktivity měly být koordinovány spolu s NATO.

Piráti

Piráti se připojili ke společnému programu ostatních pirátských stran pro volby do Evropského parlamentu 2019. Kromě reformy copyrightu či digitální agendy se tentokrát do programu dostalo široké spektrum témat od vzdělávání, životního prostředí a zemědělství, přes zahraniční politiku a obranu, dopravu, daňový systém či vesmírný program.

Piráti, stejně jako většina ostatní stran, usilují o omezení byrokracie v rámci EU. Dále navrhují nahradit „tajné“ smlouvy jako například TTIP, smlouvami dojednanými pod veřejnou kontrolou.

Věnují se bezpečnosti v digitální éře, požadují bezpečnost informací a maximální interoperabilitě mezi jednotlivými providery, což by mělo být ošetřeno v rámci evropské legislativy.

 

ČSSD

ČSSD podporuje maximální koordinaci zahraniční politiky členských zemí. EU by se měla snažit o efektivitu rozhodovacích mechanizmů.

Podporuje dokončení hospodářské a měnové unie, nicméně vstup ČR do eurozóny by měl nastat v situaci, když bude přijetí eura výhodné. Dále prosazuje celoevropský sociální systém a snižování sociálních nerovností. Chce zavést korporátní daň.

Podporuje systém společné ochrany vnějších hranic EU. Oproti ODS je ale zastáncem evropské armády.

KSČM

V programe KSČM můžeme vidět tradičně levicově orientované tendence s „environmentálním přívlastkem“.

KSČM deklaruje, že bude usilovat o transparentnější rozhodovací proces v rámci EU, posilněni sociálních fondů, snižování nezaměstnanosti, zrovnoprávnění platů a důchodů napříč EU, rovný přístup ke zdravotní péči, zkvalitnění školství apod.

Program KSČM se také věnuje bezpečnostní politice, kde na jedné straně prosazuje kooperaci mezi členy, na druhé straně odmítá navyšování rozpočtů na obranu. Zajištění obrany by mělo jít cestou mírové diplomacie. Stejně jako většina našich politických stran, odmítá povinné kvóty migrantů. Usiluje o svobodu na Internetu, ochranu osobních údajů a boj proti kyberzločinu. KSČM chce přehodnotit projekt východního partnerství a usiluje o restart vztahů s Ruskem.

KDU-ČSL

 

KDU-ČSL, podobně jako ODS usiluje o úzkou podporu členských států při zajištění vnější hranice EU. Bude usilovat o prohloubení spolupráce členských zemí, navrhuje vybudování pohraniční a pobřežní stráže.

S ODS mají společný bod, kterým je snaha o odstraňování bariér ve vnitřním trhu EU. Dalším bodem KDU-ČSL je podpora rozvoje jednotného digitálního trhu.

TOP 09

TOP 09 se hlásí k podpoře rozvoje mezinárodního obchodu. Chce snížit rozpočet pro zemědělství ve prospěch bezpečnosti. Podporuje další rozšiřování a integraci EU směrem na Balkán a východní Evropu.  Podobně jako ODS, se hlásí ke společnému evropskému trhu a odstraňování existujících překážek.

TOP 09 navrhuje, aby EU prosadila vytvoření bezpečnostních zón v zemích, kde je vysoká míra ohrožení v souvislosti s migrací.

SPD

SPD považuje EU za chybný projekt směřující k vytvoření evropského superstátu. Z tohoto důvodu chce prosadit právo občanů na referendum o vystoupení.

EU by podle SPD měla fungovat spíše jako volný trh zboží, služeb a práce. EU by měla garantovat suverenitu svých členů v otázce migrace, vnitřní a vnější bezpečnosti, potravinové a energetické bezpečnosti, daní a měny.

Zpracoval: Michal Sojka

1392