CBAP Monitor: Arabský svět-duben 2017

Možné dopady Amerického útoku na Assadov režim  • Úloha Európy v Severnej Afrike: rozvoj, investície a migrácia  • Egyptská zahraničná politika bude o balancovaní

 

Možné dopady Amerického útoku na Assadov režim

Zdroj: Al-Jazeera Centre for Studies

Americké bombardovanie leteckej základne Shayratmalo niekoľko dopadov ako na situáciu priamo v Sýrii, tak aj na situáciu na medzinárodnej scéne. V prvom rade je možné tvrdiť, že bombardovanie povzbudilo Sýrsku opozíciu proti Assadovi a symbolicky naznačilo americký postoj voči režimu. Avšak v tomto ohľade je nutné podotknúť, že samotné bombardovanie v podstate nedôležitej leteckej základne nemalo na samotný priebeh občianskej vojny veľký dosah. Čo sa týka medzinárodnej odpovede, pozitívne ohlasy na americký zásah sa objavili najmä v Európe, Turecku a v krajinách Zálivu. Zaujímavým faktom je, že explicitne negatívne na útok reagoval len Irán, zatiaľ čo Rusko sa snažilo vyhnúť priamej slovnej prestrelke. V konečnom dôsledku je význam celej operácie otázny, nakoľko kľúčovým bude ďalší postup Trumpovej administratívy, ktorá doteraz nemala k riešeniu krízy žiadny komplexný prístup.

Úloha Európy v Severnej Afrike: rozvoj, investície a migrácia

Zdroj: Bruegel

Európska Únia sa dlhodobo angažuje v oblasti rozvoja afrických ekonomík. Z tohto hľadiska sa zdajú byť štáty Maghrebu jej prirodzeným partnerom, avšak existuje niekoľko problémov, ktoré úspešnej spolupráci prekážajú. V prvom rade sa jedná o otázku politickej nestability. Posledné výskumy ukazujú, že práve politická nestabilita bola hlavným faktorom za ostrým prepadom turizmu a FDI v krajinách severnej Afriky. Naviac, vnútorné delenia v jednotlivých štátoch boli dlhodobo držané na uzde autoritatívnymi vládami, s ktorých pádom sa prejavili s o to väčšou intenzitou. Ďalšími dôvodmi pre nedostatočný výkon ekonomík v Maghrebe sa zdajú byť všeobecné štrukturálne problémy, nedostatočný rozvoj trans-regionálneho obchodu a napokon neschopnosť štátov zaradiť sa do globálnych hodnotových reťazcov. Európska únia môže s týmito problémami pomôcť a to prostredníctvom podpory dobrého vládnutia, zlepšenia prístupu na okolité trhy, asistencie s reformou vzdelávania a kolaborácie pri udržaní migrácie zo subsaharskej Afriky.

Egyptská zahraničná politika bude o balancovaní

Zdroj: OxfordAnalytica

Z pohľadu situácie na Blízkom Východe a jej susedov sa Káhira zameriava najmä na zníženie vplyvu islamských extrémistov v regióne. Z tohto dôvodu sa v otázkach budúcnosti Sýrie menej obáva rozširujúceho sa Iránskeho vplyvu a preto v tichosti podporuje Ruské snahy o udržanie Assada pri moci. Podobný je prístup Egypta k Líbyi, kde spolu s Talianskom a Spojenými Arabskými Emirátmi podporujú anti-islamistického vodcu KhalifaHaftara, ktorý kontroluje východ krajiny. Problematickou sa môže v budúcnosti stať otázka vzťahu Egypta a Saudskej Arábie, ktorých ekonomické prepojenie je v regióne dôležitým avšak ich postoj k riešeniu krízy v Sýrii je odlišný. Z pohľadu vzťahov mimo okolitý región udržuje Egypt dobré vzťahy s Európu, a to najmä s Nemeckom a Francúzskom. Čo sa týka vzťahu Káhiry a Moskvy, sú tieto dve krajiny v zhode v otázkach riešenia terorizmu. Napokon, vzťahy s USA sa zatiaľ nijakým výrazným spôsobom nezmenili ani po nástupe Donalda Trumpa do prezidentského úradu a jeho dobrým vzťahom s Al-Sisim.

Autor: Branislav Mičko

2795