Dosavadní působení a otazníky nad V4 Battle Group

Když byla v roce 1991 Visegrádská skupina založena, hlavním účelem a motivací těchto tří, posléze čtyř, států bylo mimo jiné zajištění obrany svého území po rozpadu Varšavské smlouvy. Nápad založení bojové jednotky v rámci Visegrádské skupiny vznikl již v roce 2011, kdy motivací bylo posílení bezpečnostní spolupráce v regionu, která se na základě podobnosti států ve všech ohledech osvědčila. Oficiálně její vznik stvrdili podpisem ministři obrany všech členských států v roce 2013, kdy probíhalo v Polsku cvičení pod taktovkou NATO. V následujícím roce již oficiálně vzniká V4 EU Battle Group v rámci Evropské unie.

 

Vedoucím členem V4 Battle Group je Polsko, které zároveň do jednotky přispívá největším podílem vojenských sil. V polském Krakově je připraveno operační velitelství, které by v případě nasazení bojovou skupinu vedlo. Pro případ pohotovosti má polská armáda připravit manévrovací a specializované síly. Česká republika přispívá druhým největším podílem a její hlavní zodpovědností v případě pohotovostního stavu je zajištění logistiky a zdravotnického zabezpečení. V praxi by se jednalo o vybudování muničního skladu pro celou skupinu, zajištění dopravy a v neposlední řadě vybudování polní nemocnice a zajištění zdravotnického materiálu a personálu.

Třetí místo v počtu vyslaných vojáků obsazuje Maďarsko a čtvrté Slovensko. Maďarský podíl ve V4 Battle Group zajišťují ženisté a civilně-vojenská spolupráce. Co se týká slovenské participace, neméně důležitou úlohu plní specialisté v zajištění ochrany proti zbraním hromadného ničení. Kromě vojáků národních armád členských států se do aktivit V4 EU Battle Group zapojuje i několik příslušníků ukrajinské armády.

Doposud první a poslední pohotovost nad územím EU zajišťovala tato skupina v první polovině 2016. Během ní plnili její příslušníci běžné úkony spojené se zajištěním ochrany tohoto území a po jejím skončení se vrátili zpět ke svým obvyklým povinnostem, jako členové národních armád. Příští pohotovost čeká vojáky České republiky, Maďarska, Slovenska, Polska a Ukrajiny v roce 2019.

Navzdory mnoha pozitivům, které vyplývají ze vzniku bojové skupiny V4, a která je prvním velkým náznakem zintenzívnění obranné a bezpečnostní spolupráce mezi čtyřmi visegrádskými státy, naskýtá se i určitý prostor pro kritiku a pochybnosti o fungování a budoucnosti V4 Battle Group a o jejím dopadu na další společné obranné a vojenské projekty zúčastněných zemí.

V4 Battle Group nebyla nikdy otestována v reálné krizové situaci, a tudíž je nemožné komplexně zhodnotit její úspešnost a funkčnost. Visegrádská čtyřka sice sdílí společné vnímání bezpečnostní a strategické situace, avšak při konkrétním rozhodnutí o nasazení Battle Group se lehce může stát, že jedna nebo více zemí nakonec s vysláním jednotek nebude souhlasit na základě politických či ekonomických faktorů, což by celou bojovou skupinu učinilo neschopnou vykonat danou akci.

Mnozí odborníci se shodují, že V4 Battle Group je sice dobrým příkladem bezpečnostní spolupráce středoevropských zemí, avšak měla by být impulsem pro mnohé další společné projekty, a to zejména na dlouhodobé bázi a směrem ke sladění obranných kapacit všech čtyř států. Visegrádské čtyřce se však zatím nedaří navázat na úspěch její bojové jednotky a mezi výdaji na obranu Polska na jedné straně a ostatních tří států na straně druhé, je stále obrovská propast, která pro další spolupráci v obranné oblasti představuje velkou překážku.

Projekt společné bojové jednotky jednoznačně není sám o sobě odpovědí na problémy s financováním obranných kapacit států V4. Potřebná je hlubší regionální spolupráce, a to v oblasti výcviku, modernizace i společných akvizic. V4 Battle Group je dobrým začátkem další spolupráce, zatím jsme však nebyli svědky mnoha projektů navazujících na tento vcelku úspěšný start.

 

Zpracovali: Klára Mrázková, Alžbeta Neuschlová, Milan Puchoň


Zdroje:

HAVELKA, Ladislav. 2016. Státy V4 převzaly vojenskou pohotovost EU. [online]. In Euroskop [cit. 2017-12-02]. Dostupní z: https://www.euroskop.cz/9002/26768/clanek/staty-v4-prevzaly-vojenskou-pohotovost-eu/

LORENZ, Wojciech. 2013. EU Battle Group: A Chance for a Breakthrough in Visegrad 4 Cooperation? [online]. In Bulletin, Polish Institute of International Affairs [cit. 2017-12-02]. Dostupní z: http://www.pism.pl/files/?id_plik=13381

V4 battlegroup is on standby. 2016. [online]. In The Slovak Spectator [cit. 2017-12-02]. Dostupní z: https://spectator.sme.sk/c/20070398/v4-battlegroup-is-on-standby.html

WEISS, Tomáš. 2012. Visegrád Battlegroup: A flagship that should not substitute for real defence cooperation. [online]. In V4 Revue [cit. 2017-12-02]. Dostupní z: http://visegradrevue.eu/visegrad-battlegroup-a-flagship-that-should-not-substitute-for-real-defence-cooperation/

 

2461