Jaké je nové složení Výboru pro obranu a Výboru pro bezpečnost PS PČR?

Po parlamentních volbách spolu s novým složením Poslanecké sněmovny, došlo také k významným změnám ve Výboru pro obranu a Výboru pro bezpečnost. Do Poslanecké sněmovny se nedostali poslanci, kteří v minulém volebním období byli vůdčími osobnostmi v obou výborech. Mandát neobhájil například Ivan Gabal (KDU-ČSL), Antonín Seďa, předseda Výboru pro bezpečnost Roman Váňa (oba ČSSD) a Marek Ženíšek (TOP 09).

Oba dva výbory patřily k velmi aktivním a významnou měrou se podílely na koncipování české bezpečnostní politiky. Schvalovala se řada zákonů, respektive jejich novel. Jednalo se například o zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti, zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany, zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání a v neposlední řadě nový zákon o službě vojáků v záloze. Mezi další významné novely patřil zákon č. 181/ 2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti nebo zákon č. 153/1994 sb. o zpravodajských službách.

Jakou perspektivu nabízí nové složení obou výborů a kdo v nich bude zasedat?

Předsedkyní výboru pro obranu je Jana Černochová z ODS, která patří v této oblasti mezi nejzkušenější a nejaktivnější poslance, a i proto lze předpokládat, že bude v tomto volebním období vůdčí osobností na poli bezpečnosti. ODS do výboru delegovala ještě Pavla Žáčka a Karla Krejzu, oba se zatím v minulosti v oblasti bezpečnosti významně neprojevovali.

ČSSD ztratila v osobě A. Sedi aktivního poslance, v současné době ji ve výboru zastupuje Tomáš Hanzel, který přišel z regionální politiky.

KDU ČSL, která v osobě Ivana Gabala rovněž ztratila experta v této oblasti, je zastoupena Ivanem Bartoškem, který má zkušenosti spíše z regionální politiky.

Za hnutí ANO se do sněmovny nedostal B. Chalupa, bývalý voják, který se aktivně zapojoval do iniciativ spojených s přípravu občanů k obraně státu. Hnutí ANO do výboru nominovalo dva poslance, kteří v minulosti byli vojáky z povolání, P. Růžičku, účastníka několika zahraničních misí a J. Hájka, který musel armádu v sedmdesátých letech opustit. Další poslanci za hnutí ANO přišli z podnikatelské sféry.

Poslanci za Piráty zkušenosti s bezpečnostní problematikou zatím nemají.  F. Kopřiva pracoval jako vývojář a J. Lipavský jako projektový manažer.

SPD zastupují P. Jelínek, který vystudoval Vojenskou fakultu Vysoké školy dopravní v Žilině a následně působil jako technický manažer a Radovan Vích, který má řadu zkušeností z funkcí na Ministerstvu obrany a Generálním štábu, jakožto i z působení v zahraničních vojenských štábech.

TOP 09 reprezentuje Karel Schwarzenberg, který byl v minulém funkčním období předsedou zahraničního výboru.

KSČM zastupuje dlouholetý poslanec a člen tohoto výboru A. Černý, který je bývalým vojákem z povolání.

Z 18 členů výboru je jich 7 za ANO, 2 za SPD a 1 za KSČM, pokud bude v budoucnu fungovat skrytá koalice těchto stran, tak v tomto výboru bude mít většinu. Demokratický blok, jehož členem je i předsedkyně výboru má pouze 5 poslanců. Při tomto rozložení sil to bude mít s prosazováním pozměňovacích návrhů a schvalování dalších dokumentů velmi těžké. Hnutí ANO má sice ve výboru nejvíce poslanců, ale při podpoře návrhů své ministryně obrany to také nebude mít jednoduché. První zkouškou budou zahraniční mise. SPD a KSČM se striktně vymezují k naší účasti, postoje Pirátů jsou v této oblasti velmi nejisté, a tak bude muset hledat podporu u Demokratického bloku.

Jak je na tom Výbor pro bezpečnost?

Řada členů Výboru pro obranu zasedá také ve Výboru pro bezpečnost. Za ODS je to J. Černochová a P. Žáček, další zástupce ODS v tomto výboru nemá. KDU ČSL má, stejně jako ve VO, J. Bartoška. Hnutí ANO v obou výborech zastupují J. Bělica a P. Růžička. Dalšími členy výboru za hnutí ANO jsou M. Brázdil, který má zkušenosti z oblasti záchranné služby, stejně jako J. Mašek. Ostatní poslanci hnutí zkušenosti s bezpečnostní problematikou nemají.

Předseda výboru Radek Koten (SPD), kromě toho, že byl příslušníkem pohraniční stráže, působil v obchodních společnostech. Je ovšem vnímán jako kontroverzní osoba v souvislosti s jeho zapojením do sociálních sítí spojených s dezinformacemi a podporující vystoupení ČR z NATO. R. Vích (SPD) je členem Výboru pro obranu.

Piráty zastupuje jejich předseda I. Bartoš, který působil v oblasti informatiky. L. Kolářík přichází ze soukromého sektoru (IT).

TOP 09 a STAN jsou zastoupeny lidmi z akademického prostředí – F. Váchou a V. Rakušanem.

Za KSČM je ve výboru Z. Ondráček, bývalý policista.

Také v tomto výboru má ANO 7 členů, SPD 2 a KSČM jednoho poslance. Demokratický blok má 5 svých zástupců.  Stejně jako ve Výboru pro obranu, za předpokladu, že bude fungovat skrytá koalice, bude mít i tady většinu.

Pokud se podíváme na profesní a odborné složení obou výborů, tak můžeme říci, že lépe je na tom Výbor pro obranu. V jeho čele je J. Černochová, která má v této oblasti několikaleté zkušenosti a zná jeho „historii“.  Ve výboru je i několik bývalých vojáků, kteří mají praktické zkušenosti, na základě kterých budou moci věcně připomínkovat zákony a další dokumenty. V osobě Karla Schwarzenberga bude mít politika, který dá věcem i zahraničně politický rozměr. Otázkou ale je, do jaké míry se podaří nadřadit bezpečnostní zájmy České republiky nad zájmy úzce stranické. Důležité také bude vztah nové ministryně a poslanců výboru. Její předchůdce byl v mnoha věcech velmi zdrženlivý a iniciativa mnohdy ležela na poslancích výboru. Ministryně Šlechtová je považována za manažerku „s tahem na branku“ a lze předpokládat, že bude více aktivní, než její předchůdce. Důležité ovšem bude, do jaké míry se jí podaří najít společnou řeč se členy výboru.

1831