Súkromné vojenské spoločnosti v protipovstaleckom boji. Diskusia nad konceptmi Erika Princeho.

Dominik Plávka publikoval článok v časopise Obrana a strategie!

Predložený text sa zaoberá analýzou súkromných vojenských spoločností pri ich využití ako aktéra v protipovstaleckom boji v Afganistane z pohľadu návrhu Erika Princeho a aplikovania na teóriu Davida Kilcullena. Prvá časť textu sa venuje teoretickému a terminologickému vymedzeniu základných pojmov z tejto problematiky. Kľúčovou časťou textu je následná analýza Princeho návrhu a aplikácia na teóriu protipovstaleckého boja. Záver prináša celkové zhrnutie a odporúčania vychádzajúce z uskutočnenej analýzy.

Celý text k dispozícii tu: https://www.obranaastrategie.cz/cs/archiv/rocnik-2018/2-2018/clanky/sukromne-vojenske-spolocnosti-v-protipovstaleckom-boji.html?fbclid=IwAR1DoPmZiv3f1aMhR0fbopimMj1yyZ0WbRgh5mE5toIC01OkVDe958p1aEo

1279