Přehled exportu zbraní z ČR v období 2007 – 2017

Centrum pro bezpečnostní analýzy a prevenci Vám přináší krátkou analýzu a shrnutí vývoje vývozu zbraní a vojenského materiálu z ČR, na základě udělených licencí v období 2007-2017.

Největší podíl vývozu tvořily v roce země Evropské unie, jihovýchodní a jižní Asie a Blízký východ. Mezi jednotlivými státy dominují licence pro vývoz vydané do USA, následuje Slovensko a Irák.

V porovnání s rokem 2007 by vývoz v roce 2017 téměř trojnásobný. Na druhé straně ale v porovnání s rokem 2016 vykázal pokles.

Na tomto trendu se nejvíce podílel pokles vývozu na Blízký východ.


Spolu s udělováním licencí roste i počet podnikatelů, kteří mají povolení pro obchod s vojenským materiálem. V roce 2007 to bylo celkem 155 právnických osob, zatímco v rove 2017 to bylo už 261 právnických a jedna fyzická osoba.

Zdroje: https://www.mpo.cz/cz/zahranicni-obchod/licencni-sprava/o-licencni-sprave/vyrocni-zpravy–151254

954