Kulatý stůl ke kybernetické bezpečnosti, 14. 3. 2019

Dne 14. 3. 2019 se uskutečnil kulatý stůl na Metropolitní univerzitě Praha, který se týkal aktuálních otázek kybernetické bezpečnosti v ČR. Akce se účastnil za Centrum pro bezpečnostní analýzy a prevenci (CBAP) Tomáš Kolomazník a za Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) Viktor Paggio. Jedním z klíčových témat kybernetické bezpečnosti je vzdělávání a osvěta, jak chránit informační systémy před kybernetickými útok, což bylo také cílem kulatého stolu.

1121