Nemecké inžinierstvo poráža slovenské náklady

Komentár, Igor Šenkarčin, driving.digital

Analýza konkurenčnej schopnosti automobilového priemyslu na Slovensku a rozhodnutie o vybudovaní továrne TESLA v Nemecku. Dva pohľady na otázku, čo je určujúce pre automobilový priemysel budúcnosti.

Kým nedávna exkluzívna štúdia hodnotila konkurenčnú schopnosť automobilového priemyslu na Slovensku z pohľadu nákladov a inovácií, rozhodnutie šéfa spoločnosti TESLA o mieste, kde bude európska továreň, bolo jednoznačné. „Každý samozrejme vie, že nemecké inžinierstvo je vynikajúce. To je jeden z dôvodov, prečo bude naša Gigafactory Europe lokalizovaná v Nemecku,“ uviedol Elon Musk počas novembrového oznámenia o mieste výstavby. Prestíž precíznej automobilovej výroby, dostupnosť talentov, infraštruktúra, blízkosť trhov a podpora verejného sektora sú podľa odborníkov hlavnými faktormi pre výber Nemecka, krajiny s jednou z najdrahších pracovných síl na svete.

Náklady na prácu sú nepochybne dôležitým ekonomickým parametrom, príklad rýchlo rozvíjajúceho sa automobilového a dopravného priemyslu však jasne ukazuje, že aj tu je dôležitejším meradlom pomer cena / výkon. V prípade Slovenska to znamená debet najmä na strane výkonu, a to v celom balíku zmien, ktoré musí štát rýchlo uskutočniť. Výška investícií do vedy a výskumu je len časťou, bez zmeny slovenskej priemyselnej politiky, kvalitného vzdelávania, ale aj podpory zo strany štátu v podobe servisného prístupu k výskumnému a podnikateľskému prostrediu sa krajina k udržaniu a rozvoju konkurencieschopnosti posunie len ťažko.

Závažné témy, na ktoré sa dlho poukazuje v slovenskej odbornej komunite a o ktorých hovorili aj hostia a účastníci okrúhleho stola driving.digital, zameraného na inovačný potenciál Slovenska v oblasti inteligentnej dopravy. Zhrnutie odbornej debaty v podobe uceleného dokumentu v slovenskej a anglickej verzii je dostupné na stránke driving.digital, alebo na linkách:

https://drivingdigital.org/wp-content/uploads/2020/02/DD_zaverecna_sprava_2019.pdf

https://drivingdigital.org/wp-content/uploads/2020/02/DD_summary_2019.pdf

855