CBAP Monitor: Slovensko – listopad 2015

Security challenges for Europe: Recommendations for Europe and Slovakia • Highlights of Tatra Summit 2015 • Implications of the Russian hybrid warfare tactics for security of the Visegrad Four

Security challenges for Europe: Recommendations for Europe and Slovakia

Marian Majer, Milan Šuplata, Jaroslav Naď – theCentralEuropeanPolicyInstitute

Vysoká predstaviteľka EÚ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Federica Mogheriniová bola nedávno poverená vypracovaním Európskej globálnej stratégie – dokumentu, ktorý má nahradiť Európsku bezpečnostnú stratégiu z roku 2003. Dôvodom je radikálna zmenu bezpečnostného prostredia v Európe a nové hrozby, ktorému európske spoločenstvo musí čeliť. Medzi tie najdôležitejšie v posledných rokoch patrili globálna finančná kríza, hroziaci bankrot Grécka, konflikt na Ukrajine a v neposlednej rade migračná kríza, ktorá spochybnila stabilitu schengenského systému. Veľkou zmenou, ktorá sa v novej stratégii prejaví, je reálna možnosť eskalácie ozbrojeného konfliktu priamo na európskom kontinente. V súvislosti s ruskými aktivitami sa do popredia dostávajú praktiky konvenčnej alebo hybridnej vojny. Po nedávnych udalostiach v Paríži a vzostupe Islamského štátu sa dá s určitosťou konštatovať, že dokument bude mať so stratégiou z roku 2003 niečo spoločné – hrozba terorizmu sa v zozname bezpečnostných rizík bude nachádzať veľmi vysoko.

V rámci adekvátnej odozvy je dôležité, aby na zhoršenie bezpečnostnej situácie reagovali dokumenty nielen na európskej, ale aj na národnej úrovni členských štátov EÚ. Európske inštitúcie musia pracovať čo najefektívnejšie, aby dokázali zabezpečiť mier a demokratické princípy v Európe. K tomu môže prispieť aj stabilita eurozóny či schengenského systému, preto by aj tieto záležitosti mali byť zaradené do nového bezpečnostného dokumentu. Netreba zabúdať na spoluprácu EÚ s inými medzinárodnými organizáciami, kde si stále najvyšší význam pre Európu udržiava NATO. Ďalším dôležitým aspektom po odhalení zraniteľnosti EÚ bude vytvorenie energetickej únie. Keďže do procesu tvorby novej európskej stratégie sa svojimi podnetmi môžu zapájať všetky členské štáty, k článku je pripojený zoznam odporúčaní pre Slovenskú republiku spojený nielen s tvorbou Európskej globálnej stratégie, ale aj očakávanej novej bezpečnostnej stratégie SR.

Highlights of Tatra Summit 2015

The Centre forEuropeanAffairs

4. až 6. novembra 2015 sa v Bratislave už po štvrtýkrát uskutočnila konferencia Tatra Summit s účasťou množstva významných európskych politikov, expertov a novinárov. So svojimi prejavmi vystúpil prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska, minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák či podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič. Zo zahraničných osobností sa zúčastnili ministri financií Holandska, Rakúska či Malty, ale aj britský minister pre Európu – jednou z nosných tém Tatra Summitu bola reforma EÚ a referendum o zotrvaní Veľkej Británie v tejto organizácii. Okrem toho bola prioritou aj súčasná migračná kríza, energetická bezpečnosť alebo problémy menovej únie. V súvislosti s utečeneckou otázkou poukázal Tatra Summit na niekoľko zaujímavých faktov – napríklad, že imigranti majú často pozitívne dopady na ekonomiky prijímacích krajín. Niekoľko krát zaznel názor, že reakcia Európy na migračnú krízu v mnohých prípadoch pripomínala záchvat paniky a vážne spochybnila jednotu krajín EÚ. V rámci konferencie bolo viackrát apelované na solidaritu a spoločné riešenia tohto problému. Súčasťou diskusie o energetike a priemysle bola rozoberaná budúcnosť plynovodu Nord Stream 2 a nedávny škandál spoločnosti Volkswagen. Okrem odbornej debaty bola účasť predstaviteľov Slovenska, Malty a Holandska – troch krajín, ktoré sa v najbližších mesiacoch budú podieľať na predsedníctve v Rade EÚ – vnímaná ako príležitosť pre vyjasnenie priorít v otázkach energetickej únie, jednotného digitálneho trhu alebo kapitálových trhov.

Implications of the Russian hybrid warfare tactics for security of the Visegrad Four

Filip Tuček –the Central European Policy Institute

Koncept hybridného vedenia vojny nám slúži na lepšie porozumenie hrozbám, ktoré Rusko predstavuje pre krajiny vo svojom blízkom susedstve. Pre pochopenie tohto konceptu treba vziať do úvahy niekoľko jeho aspektov. Po prvé, hybridná vojna je formou limitovanej vojny. Obe strany akceptujú nízku intenzitu konfliktu a väčšinou nechcú riskovať jeho eskaláciu. Po druhé, agresor sa často k hybridnej vojne alebo aspoň niektorým jej elementom nepriznáva. Týmto krokom podkopáva pokusy medzinárodnej komunity o jeho potrestanie a zároveň vyjadruje, že si neželá priamu konfrontáciu s touto komunitou. Tretím aspektom je, že hybridná vojna je vždy vysoko špecifická podľa konkrétnej situácie. Agresor preto potrebuje schopné velenie a kontrolné systémy na koordináciu rozličných akcií rozmanitých aktérov. Po štvrté, nesmieme zabúdať na vojenský aspekt hybridnej vojny. Použitie sily robí z hybridnej vojny ešte významnejšiu hrozbu. Keďže hybridná vojna sa sústreďuje na celú spoločnosť, a to na všetkých úrovniach, je potrebné, aby ohrozený štát posilňoval nielen svoju vonkajšiu, ale aj vnútornú obranu. Do tohto procesu je nutné zapojiť občiansku spoločnosť, médiá aj súkromný sektor. Bojovať s danými hrozbami sa dá na národnej, regionálnej (V4) a medzinárodnej (NATO/EÚ) úrovni, pričom opatrenia by sa mali dotýkať piatich hlavných oblastí: vojenská pripravenosť, kyber obrana, boj s propagandou, energetika a ekonomika, socio-politická životaschopnosť. Vojenská pripravenosť V4 zahŕňa zvýšenie výdajov na obranu, moderné komunikačné, kontrolné a bojové vybavenie, zdokonalený tréning národných špeciálnych síl či zvýšenie prítomnosti jednotiek NATO na území štátov V4. Programy kyber obrany musia byť ďalej rozvíjané a koordinované so stratégiou NATO. Štáty V4 musia vynaložiť finančné prostriedky na čelenie propagande, zaviesť antikorupčné opatrenia a zabezpečiť stabilné ekonomické podmienky vo svojej krajine. V oblasti energetiky je najdôležitejšie diverzifikovať dodávky energetických surovín, a tým znížiť závislosť na jednom zdroji.

 Zpracovala: Bety Neuschlová

997