CBAP Monitor: Velká Británie – listopad/prosinec 2015

Politika britského jaderného odzbrojení • Britské Hodnocení státního rizika praní špinavých peněz a financování teroristů

Politika britského jaderného odzbrojení

Zdroj: Oxford Research Group

Ve Velké Británii opět ožívá debata o jaderných zbraních. Cílem debat je definovat přístup Velké Británie k jaderným zbraním – zdali jimi nadále disponovat nebo se uchýlit k úplnému jadernému odzbrojení. Jednání o britském systému, známým pod názvem Trident, probíhá na dvou úrovních. První úrovní je veřejná oblast, v níž občané, média a zainteresovaní poslanci debatují o kladech a záporech těchto zbraní. Debaty na této úrovni ale skýtají několik problémů. O „Trident“ se často hovoří jako o obranném systému, který slouží k odstrašení jaderné hrozby vůči Velké Británii. Tento výklad je kritizován řadou politiků a vysloužilých vojáků, protože opomíjí význam politického využití jaderného arzenálu. Druhá úroveň debaty se týká vrcholných vojenských a politických představitelů. Zaznívají různá pro a proti jejich držení v souvislosti se suverenitou země v dané oblasti. Ve své kritice analytici uvádějí přílišnou závislost Velké Británie na Spojených státech. Co však často opomíjí, je význam sdílení informací mezi těmito zeměmi v této oblasti, což přispívá k významné roli Velké Británie v rámci NATO.

Naopak argumentem k podpoře statusu Velké Británie jako nezávislého a suverénního státu z hlediska obrany a zahraniční politiky je nezávislost při rozhodování o jejich použití. To oslabuje tvrzení, že Británie podřizuje rozhodnutí o své obraně s ohledem na jaderné zbraně zejména Spojeným státům.

Důvod, proč Velká Británie zatím nepřistoupila k jadernému odzbrojení, a to i přes naléhání tamějších politických stran jako jsou Skotská národní strana či Zelení, je rezistence k velké změně v obraně, která je daná zakořeněným konzervatismem.

Britské Hodnocení státního rizika praní špinavých peněz a financování teroristů

Zdroj: Royal Services Service Institute

První britský dokument „Hodnocení státního rizika praní špinavých peněz a financování teroristů“ znamená obecné připuštění této hrozby. Uvádí se v něm, že ty samé faktory, které udělaly z Británie „dobré místo“ pro legitimní finanční toky, mohou z ní učinit přitažlivou zemi také pro praní špinavých peněz. Dokument identifikuje priority, které by měly být zahrnuty do vládního Akčního plánu proti praní peněz (Anti-Money Laudering Action Plan).

V dokumentu se také poukazuje na to, že v systému dohledu na nelegální finanční toky a financování terorismu, 13 z celkových 27 organizací, který dohled provádí, už není vhodných pro plnění tohoto úkolu. Důvodem je nedostatečně důsledný přístup. Zaznívá také výzva k větší spolupráci veřejného sektoru se soukromým, který disponuje velkým množstvím informací užitečných k větší efektivitě boje proti praní peněz a financování teroristů.

Dokument je ale celkově vnímán, jako další krok k naplnění slibu premiéra, že v Británii nebude „místo“ pro špinavé peníze.

Zpracovala: Natálie Harmašová

981