CBAP Monitor: Latinská Amerika – březen 2016

Mexiko: Jalisco kartel využívá falešnou společnost pro verbování nových členů • Bolívie, Barma a Venezuela selhávají v boji proti nezákonnému obchodu s drogami • Socialismus vytvořil ve Venezuele humanitární katastrofu

Mexiko: Jalisco kartel využívá falešnou společnost pro verbování nových členů

Zdroj: InsightCrime – Quenton King

Bezpečnostním složkám se podařilo zadržet 13 osob napojených na falešnou bezpečnostní službu s názvem Segmex, jenž měla sloužit jako krycí mechanismus pro verbování nových členů kartelem Jalisco (CJNG). Nováčkům byl nabídnut počáteční plat 168 dolarů týdně a poté byli posláni na dvoutýdenní výcvikový kurz se zbraní a následně využiti přímo kartelem. Vyšetřování, zdali se podobný mechanismus neobjevuje i v dalších falešných společnostech, tak nyní bude probíhat i v dalších částech území státu Jalisca. Takový postup ze strany kartelů by mohl naznačovat nový trend v rekrutaci nováčků.

Bolívie, Barma a Venezuela selhávají v boji proti nezákonnému obchodu s drogami

Zdroj: The Organized Crime and Corruption Reporting Project

Podle americké Strategie mezinárodní kontroly narkotik (International Narcotics Control Strategy Report) selhávají státy Latinské Ameriky v boji proti nezákonnému obchodu s drogami. Co se Bolívie týče, došlo zde v roce 2013 k uzavření sekce Mezinárodních záležitostí pro narkotika a prosazení zákona (International Narcotics and Law Enforcement Affairs section) spadající pod americkou ambasádu.

V roce 2013 země opět přistoupila k Jednotné úmluvě OSN o omamných látkách z roku 1961 (1961 UN Single Convention on Narcotic Drugs) se zvláštní podmínkou, že listy koky zůstanou legální jakožto tradiční plodina domorodých Bolivijců. Právní postih pěstování koky je tak značně kontraproduktivní. Venezuela podle zprávy trpí slabými hraničními kontrolami s Kolumbii, slabým soudním systémem postiženým korupcí a také nedisponuje adekvátními důkazy a daty, která by mohla ověřit ničení drog. Příští měsíc by se pak mělo konat na půdě OSN mimořádné zasedání týkající se problematiky drog.

Socialismus vytvořil ve Venezuele humanitární katastrofu

Zdroj: CATO Institute – Juan Carlos Hidalgo

Venezuelský ekonomický úpadek se stále více transformuje do podoby humanitární krize (např. ve formě nedostatku potravin, elektrické energie či lékařského ošetření). Vláda v průběhu posledního desetiletí získala z výnosu z ropy přibližně 1 bilion amerických dolarů, což by na řešení ekonomických problémů pravděpodobně stačilo. Ovšem strategie vlády byla odlišná – mít vděčné a závislé voliče, nikoliv však prosperující Venezuelany (pouze dočasné zlepšení skrze sociální programy). Druhým silným faktorem byla zkorumpovanost režimu, která vedla k významným rozkrádáním těchto výnosů ze strany vládních představitelů. Díky současným nízkým cenám ropy tak situace ve Venezuele dosahuje kritických hodnot – zahraniční dluh narostl za posledních deset let o 115 procent a inflace je mimo kontrolu. Na pozadí této ekonomické situace se prohlubuje právě humanitární krize (evidentní je to např. v sektoru zdravotnictví, kde nedostatek financí je citelně znát – nedostatek léků, zdravotnického zařízení atp.). Reakcí vlády bylo vyzývání, aby lidé vytvářeli tzv. „městské zahrady“, aby mohli pěstovat své vlastní plodiny. Bez úspěchu. Podporu, kterou měli venezuelští političtí představitelé v minulých letech ze zahraničí, už bychom dnes stěží hledali.

Zpracoval: Erik Jurásek

1039