Zapojení CBAP do QuBit Conference

QuBit_foto

Ve dnech 12. – 14. 4. se v Praze uskutečnila QuBit Conference. Na konferenci vystoupil Tomáš Kolomazník v panelu: How a CISO May Deal with the New European Privacy and Security Legal instruments?

V rámci vystoupení prezentoval dosavadní zkušenosti z fungování Zákona o kybernetické bezpečnosti. Nejvíce se diskutovalo o povinnosti hlášení bezpečnostních incidentů. Řada účastníků vnímá definici jako obecnou a není jasné, co si pod bezpečnostním incidentem mají představit. Otázkou je, do jaké míry bude nutné Zákon novelizovat, aby byl v souladu se Směrnicí EU.

Informace o konferenci najdete na: https://qubitconference.com/

1061