CBAP Monitor: V4 – září/říjen 2016

Single Gas Market and Energy Security in the Visegrad States: Models, Challenges, Perspectives • The View at 25: Visegrád´s Silver Anniversary • Summit prezidentov krajín Vyšehradskej štvorky

v4

Single Gas Market and Energy Security in the Visegrad States: Models, Challenges, Perspectives

Natalia Slobodian, Nolan Theisen, Samuel Goda, Michaela Karaskova – Slovak Foreign Policy Association

Nová publikácia od Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku sa komplexne venuje bezpečnosti dodávok zemného plynu a tržnej integrácii krajín V4 v rámci európskej energetickej bezpečnosti. Zásadnou témou je význam a možné dopady energetickej únie na Vyšehradskú štvorku s dôrazom na potenciálne benefity únie, ale aj komplikácie, ktoré by so sebou takýto projekt mohol priniesť. Krátky prehľad uskutočnených, plánovaných, či iba zvažovaných projektov energetickej infraštruktúry V4 ponúka jasný obraz o súčasnej energetickej realite, ale aj možnej budúcnosti energetickej sféry v tomto regióne. Väčšia diverzifikácia dodávok, ktorá by mala z týchto projektov vyplynúť, posilní bezpečnosť dodávok a prinesie nižšie ceny plynu pre spotrebiteľov. Krajiny V4 by preto mali v čo najkratšom možnom čase plne implementovať tretí energetický balíček EÚ, vytvoriť strategickú víziu pre energetickú bezpečnosť tohto regiónu, ako aj akčné plány, pomocou ktorých dokážu spoločne a rýchlo odpovedať na energetické výzvy a krízové situácie. Preto je nevyhnutné sa ďalej venovať budovaniu a modernizovaniu energetickej infraštruktúry na území všetkých štyroch štátov Vyšehradu.

The View at 25: Visegrád´s Silver Anniversary

Martin Michelot, Attila Pomlényi, Tomáš Strážay, Anna Visvizi – Center for European Policy Analysis

Poprední odborníci z krajín V4 sa vyjadrujú k otázke, aký význam bude mať pre Vyšehradskú štvorku nasledujúcich 25 rokov a ako budú môcť tieto štyri štáty ovplyvňovať celoeurópsku politiku. Čo sa týka bezpečnostných otázok, V4 sa prvý raz v histórii stala v tejto oblasti aktívnym hráčom, nie len pasívnym subjektom Európskej únie. Práve v tomto regióne vznikol základ reforiem zásadných pre budúcnosť EÚ – reformy schengenského priestoru a azylového procesu. Zdá sa, že aj aktivity V4 v rámci NATO budú častejšie a intenzívnejšie, o čom svedčí napríklad rozhodnutie všetkých krajín Vyšehradskej štvorky poslať kontingenty na trojmesačné rotácie do pobaltských štátov. V4 sa však bude musieť vysporiadať s plánmi na vytvorenie Európskej obrannej únie a pokúsiť sa nájsť rovnováhu medzi účinkovaním v tomto projekte a záväzkami, ktoré všetky štyri štáty majú v NATO. Oblasť štátov V4 bude aj naďalej dôležitá v súvislosti s potenciálnou energetickou úniou, keďže ako tranzitné krajiny ropy a zemného plynu hrajú kľúčovú úlohu v bezpečnosti dodávok. Medzi odborníkmi však panuje zhoda, že budúcnosť bezpečnostných, obranných, ale aj iných otázok týkajúcich sa regiónu V4, bude závisieť od charakteru a zámerov politikov, ktorí budú v štátoch Vyšehradu v nasledujúcich rokoch pri moci.

Summit prezidentov krajín Vyšehradskej štvorky

15. októbra 2016 sa v Poľsku uskutočnila schôdzka prezidentov krajín V4. Hlavnými témami ich rozhovoru boli európska identita, postavenie V4 v Európskej únii, či bezpečnosť trhu s plynom v regióne strednej a východnej Európy. Prezidenti sa jednoznačne zhodli na tom, že budúcnosť vidia v jednotnej EÚ, priznali však rozdielne názory vo viacerých otázkach. Za účasti podpredsedu EK zodpovedného za energetickú úniu Maroša Šefčoviča prezidenti diskutovali o plynovode Nordstream II. Všetky štyri hlavy štátov tento projekt odmietajú a zhodujú sa, že je potrebné dodávky energie diverzifikovať a znížiť závislosť na Rusku. Prípadné uskutočnenie projektu by podľa slovenského prezidenta Andreja Kisku mohlo viesť k zhoršeniu situácie na Ukrajine. Šefčovič na margo Nordstreamu reagoval, že ak tento projekt bude pokračovať, musí spĺňať požiadavky európskeho práva, čiže napríklad prístup tretích strán k plynovodu, či transparentné stanovovanie taríf. Český prezident Miloš Zeman sa vyjadril, že V4 plní svoju funkciu aj v otázke sporu o kvótach a relokačných mechanizmoch a rázne odmietol názor, že by Maďarsko malo odísť z Európskej únie. Naopak, Kiska tvrdí, že obraz V4 sa v Európe zhoršil.

Zpracovala: Alžbeta Neuschlová

1268