Rizikové oblasti zvýšeného počtu únosů

Mezi hrozby, které se pojí se snahami soukromých subjektů o zahraniční investice, se řadí i osobní bezpečnost. Poměrně rozšířeným fenoménem, ohrožujícím osobní bezpečnost podnikatelů či zaměstnanců daných subjektů jsou únosy, které patří mezi vysoce výnosnou činnost (nejen) organizovaných kriminálních skupin.

Přinášíme Vám seznam rizikových zemí se zvýšeným výskytem únosů osob.

Statistiky únosů podle zemí v roce 2012 (odhad)

 • Mexiko  (od 5000 do 7000)
 • Venezuela (2000)
 • Brazílie (1000)
 • Adenský záliv/Indický oceán (250)
 • Nigérie (400)
 • Indie (250)
 • Haiti (200)
 • Kolumbie (160)
 • Filipíny (150)
 • Pákistán (100)

Pozn.: Tyto statistiky zahrnují jenom část únosů; mnoho z nich zůstává nenahlášeno nebo se nezdařily, což ale neznamená, že by se o ně únosci aktivně nepokoušeli, nebo je neplánovali.

 

Západní hemisféra

Riziková skupina: místní obyvatelé a podnikatelé

 • Mexiko (únosy jsou vážný bezpečnostní problém v zemi; zvýšené riziko pro místní obyvatelstvo a podnikatele)
 • Venezuela (problém s vylepšováním statistik únosů v zájmu zlepšení image země; nespolupracující vláda a silové složky)
 • Haiti (vážný bezpečnostní problém, který místní úřady nezvládají řešit)
 • Honduras (rizikovou skupinou jsou místní obyvatelé, země je první v počtu vražd na 100 000 obyvatel na světě)
 • Guatemala (rizikovou skupinou jsou místní obyvatelé)
 • Salvador (po občanské vláce jsou únosy závažný problém; v současnosti je možné identifikovat jisté zlepšení v potírání a prevenci únosů)
 • Dominikánská republika (riziko únosu je nižší než v dalších zemí regionu, ale jejich výskyt není zcela vyloučen)
 • Ekvádor (riziko únosu je nižší než v dalších zemí regionu, ale výskyt není zcela vyloučen).
 • Kolumbie (riziko únosu je nižší než v dalších zemí regionu, ale výskyt únosů není zcela vyloučen; vláda v rámci nekompromisní politiky vůči kriminálním či guerillovým uskupením odmítá platit výkupné)
 • Brazílie (rizikovou skupinou jsou místní obyvatelé)
 • Argentina (rizikovou skupinou jsou místní obyvatelé)

 

Východní hemisféra

Riziková skupina: cizinci, zahraniční podnikatelé a turisté

 • Alžírsko, Niger, Mali, Mauretánie, severní Kamerun (rizikovou skupinou jsou lehce rozpoznatelní cizinci).
 • Nigérie  (rizikovou skupinou jsou lehce rozpoznatelní cizinci; zvýšené riziko v oblasti Delty a Lagosu)
 • Keňa (po krvavých událostech v letech 2007/2008 ještě není země úplně stabilizována; rizikovou skupinou jsou lehce rozpoznatelní cizinci)
 • Somálsko (rizikovou skupinou jsou lehce rozpoznatelní cizinci; závažným problémem jsou somálští piráti)
 • Pákistán (rizikovou skupinou jsou lehce rozpoznatelní cizinci)
 • Afganistán (rizikovou skupinou jsou lehce rozpoznatelní cizinci)
 • India (rizikovou skupinou jsou především místní obyvatelé)
 • Irák (rizikovou skupinou jsou jak lehce rozpoznatelní cizinci, tak místní obyvatelé)
 • Sýrie/Libanon (vzhledem na průběh konfliktu je situace v Sýrii krajně nestabilní; tato nestabilita se v mnohých dimenzích přelévá i do sousedních zemí)
 • Filipíny (rizikovou skupinou jsou především místní obyvatelé; oblast Mindanao)
 • Čína (problémy s neoprávněným zadržováním osob)
 • Rusko (únosy jako příležitostná forma obživy místních gangů; problém v komunikaci s autoritami, rizikovou skupinou jsou zejména místní podnikatelé)

Zdroj: The Economist; Casuality Actuarial Society; The Chubb Group of Insurance Companies; The Ackerman Group

Autor: Michal Mochťak

1583