Máte protiteroristický plán?

Po teroristických útocích na Martin Place v Sydney a redakci magazínu Charlie Hebdo v Paříži se začíná velmi intenzivně diskutovat, do jaké míry jsou malé podniky a provozovny chráněny proti podobným útokům.

Malé podniky a provozovny jsou místem, kde je velká koncentrace osob s volným přístupem, z tohoto důvodu se mnohdy stávají snadným cílem teroristů. Mezi teroristickými skupinami došlo v posledních letech ke změně strategie útoků, kdy jsou upřednostňovány individuální útoky před skupinovými. Teroristům nejde ani tak o množství zabitých osob, ale jejich cílem je vyvolat strach obyvatel z pohybu na veřejném prostranství. Útok na Martin Place měl dopad na mnoho obchodů v jeho blízkosti, většina z nich musela být zavřena a zaměstnanci byli evakuováni. Kromě psychické újmy, způsobily útoky i finanční ztráty z tržeb za dobu, kdy obchody musely být zavřeny.

Vzniklá situace donutila majitele přemýšlet o tom, jak ochránit své zaměstnance a zákazníky v případě podobné události. Mnoho z nich následně navštěvovalo bezpečnostní školení připravené policií a Radou nákupních středisek.

Experti doporučili majitelům, aby přehodnotili svá bezpečnostní opatření a zvýšili počet zaměstnanců ochranky, instalovali bezpečnostní kamery a hlavně přizpůsobili krizové plány nové situaci. Obchodníci by měli v prvé řadě sledovat, jaká upozornění, ohledně možných teroristických útoků, vydává vláda nebo odpovědné úřady. Měli by být více obezřetní a sledovat pohyb osob a situaci ve svém obchodě, stejně tak, jako sledují zákazníky, zda se jim nesnaží odcizit zboží. O podezřelých osobách by měli neprodleně informovat místní policii.

Česká republika v tuto chvíli nepatří k zemím, kde by hrozilo riziko přímého teroristického útoku jako v Sydney nebo v Paříži. Majitelé obchodů, především v hodně frekventovaných lokalitách, by se ale měli zamyslet, zda a jak jsou na takovéto situace připraveni. Pozadu by neměly zůstat ani bezpečnostní složky, které by jim v tom měly být nápomocny.

Autoři: Tomáš Kolomazník, Branislav Mičko

1089