Bilancování činnosti Výboru pro obranu PS PČR

Poslanecká sněmovna PČR se nachází v polovině svého funkčního období a je tedy čas na bilancování, co se podařilo a co ne. CBAP se zaměřilo na činnost Výboru pro obranu (v období od listopadu 2013 – polovina října 2015). Zajímalo nás, kdo ho reprezentuje a jak jsou jeho členové aktivní.

Bezpečnost a obrana jsou v současné době středobodem zájmu. Změna bezpečnostního prostředí rezonuje i na české politické scéně a spolu s tím se mění i přístup České republiky k zabezpečení obrany. V minulosti byl kladen důraz na kolektivní obranu v rámci bezpečnostních struktur – NATO a EU (ESDP). Ozbrojené síly byly budovány především na schopnosti nasazení v zahraniční. V současné době k nim přibývá další významný rozměr, a to ochrana vlastního teritoria.

Podívejme se nejdříve, kterými poslanci je tento výbor reprezentován a jak v něm pracují. Při rozdělování jednotlivých výborů, byl Výbor přidělen nejmenší straně – Úsvitu T. Okamury. Už tento krok předeslal, jakou váhu dává vládní koalice, ale i hlavní opoziční strany obraně. Do čela výboru, byl zvolen David Kádner, který sice není v bezpečnostní oblasti žádný nováček, působil ve Výboru v minulém volebním období. Skutečnost, že reprezentuje, nejenom nejmenší, ale i velmi nestabilní stranu, mu dává velmi malý „manévrovací prostor“.

ČSSD nominovala poslance, kteří byli ve Výboru v minulém volebním období – A. Seďa, K. Černý, V. Klučka a I. Jakubčík (nově zvolený poslanec). Nikdo z těchto lidí ale nemá relevantní zkušenosti z oblasti obrany. V rámci své profesní kariéry se významně v této oblasti neangažovali.

Hnutí ANO, jakožto nový subjekt na politické scéně, objektivně nemělo ve svých řadách poslance, kteří v minulosti působili ve Výboru, tento deficit však kompenzovalo tím, že do něj nominovalo poslance, kteří byli vojáky z povolání B. Chalupa, J. Hájek, dále poslance, kteří mají nějakou zkušenost s resortem obrany nebo bezpečnostní problematikou, jako M. Brázdil – lékař ve vojenské nemocnici a M. Sedlář, který například  organizoval Dny NATO.

Nejmenší vládní strana (KDU ČSL) je zastoupena I. Gabalem, který je sice ve výboru nováčkem, ale v minulosti působil v oblasti společenských analýz, kde se věnoval i otázkám bezpečnosti.

Nováčky ve výboru jsou i J. Skalický a M. Ženíšek z TOP 09, kteří nemají relevantní zkušenost z oblasti obrany.

ODS je zastoupena J. Černochovou, která byla ve Výboru i v minulém období a velmi intenzivně se věnuje bezpečnostním otázkám.

Černý za KSČM je bývalý voják a byl i jeho členem v minulém volebním období, zatímco jeho stranický kolega S. Mackovík má zkušenosti z pozice náměstka pro krizové řízení Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje.

Jak byli naši poslanci aktivní? Jejich aktivita byla různá. Nejvíce vystupovala J. Černochová, pokud se jedná o řeči ve sněmovně, následovaná A. Seďou, I. Gabalem a V. Klučkou. V rámci interpelací patří k nejaktivnějším A. Seďa, V. Klučka a J. Černochová. Pokud se jedná o interpelace k obraně a bezpečnosti, tak jich nejvíce vznesla J. Černochová.

Úroveň aktivity souvisí s mírou zkušenosti poslanců z parlamentní práce, což je případ J. Černochové a A. Sedi. Zároveň četnost interpelací, především těch, které se vztahují k problematice obrany, je spojena i s tím, zda strana, které je poslanec členem, má v čele daného resortu svého ministra. Je proto logické, že poslanci hnutí ANO interpelovali svého ministra (M. Stropnického) velmi zřídka. Zajímavé je, že A. Seďa z ČSSD, vznesl na adresu svého koaličního ministra Stropnického celou řadu interpelací, jednalo se například o vojenské školy, přepravní kapacity AČR, kontrolu uskladněné munice, situaci ve Vrběticích a bezpečnostní strategii ČR. Uvedená situace je důkazem, že ČSSD má dlouhodobě řadu výhrad k jednotlivým krokům svého koaličního partnera na Ministerstvu obrany. Z opozičních poslanců ministra Stropnického interpelovala nejvíce J. Černochová z ODS.

 

Přehled aktivity členů Výboru pro obranu

Sledované období: listopad 2013 – polovina října 2015 Řeč ve sněmovně Ústní interpelace (celkově)  Ústní interpelace (k obraně a bezpečnosti)
MUDr. Milan Brázdil, ANO 0 0 0
Mgr. Jana Černochová, ODS 110 46 15
RSDr. Alexander Černý, KSČM 12 0 0
Karel Černý, ČSSD 3 0 0
PhDr. Ivan Gabal, KDÚ ČSL 69 0 0
Ing. Josef Hájek, ANO 47 0 0
Ing. Bohuslav Chalupa, ANO 48 2 2
Mgr. Igor Jakubčík, ČSSD 23 1 1
David Kádner, Úsvit 25 2 0
Ing. Václav Klučka, ČSSD 59 59 8
Bc. Stanislav Mackovík, KSČM 10 4 1
Ing. Antonín Seďa, ČSSD 70 84 10
Martin Sedlář, ANO 3 1 1
PharmDr. Jiří Skalický, Ph.D., TOP 09 12 3 0
PhDr. Marek Ženíšek, Ph.D., TOP 09 10 3 2

Výbor v první polovině svého funkčního období projednával novelizaci řadu zákonů, které svým způsobem změní přístup naší země k pojetí zajištění její obrany. K těm nejvýznamnějším patří zejména: Zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, Zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti, zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany, zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, nový Zákon o službě vojáků v záloze. Jedná se o nejvýznamnější změny od roku 2005, kdy byla zrušena povinná vojenská služba.

Výbor sehrál klíčovou roli především v souvislosti s novelizací Branného zákona, v rámci kterého Ministerstvo obrany navrhlo obnovit plošnou odvodní povinnost. Proti této novele se postavili nejenom opoziční, ale i koaliční poslanci, především za ČSSD. Uvedená legislativa je sice stále ve schvalovacím procesu ve sněmovně, poslancům se však podařilo přesvědčit ministerstvo, aby od této myšlenky ustoupilo. Branná legislativa se zároveň stala dalším tématem, v rámci kterého došlo ke střetu mezi ANO a ČSSD.

Je nesporné, že vláda, která vzešla z předčasných voleb v roce 2013, podcenila nutnost změn v pojetí zajištění obrany našeho státu. Ve svém programovém prohlášení se omezila na deklaraci plnění koaličních závazků (NATO a EU) a zlepšení hospodaření v resortu. Na parlamentní půdě ale ponechala výbor té nejmenší straně, což bylo i signálem, že tato oblast je pro ni nejméně důležitá. Vývoj na mezinárodní scéně ukázal, že naše země musí změnit přístup k zajištění obrany. Výbor pro obranu, kterému byla dána nálepka „outsidera“, se stal významným subjektem, který je schopen, alespoň částečně, usměrňovat resort obrany směrem, který naše země potřebuje. Z tohoto pohledu lze činnost výboru hodnotit pozitivně. Intenzita zapojení poslanců do tohoto procesu je ale různá. Aktivní roli v něm hrají koaliční poslanci I. Gabal a A. Seďa, z opozičních poslanců je to zejména J. Černochová, zatímco poslanci za hnutí ANO jsou málo viditelní. Uvidíme, jak se pozice Výboru pro obranu a aktivita jeho členů bude vyvíjet ve druhé polovině funkčního období.

Autor: Tomáš Kolomazník, CBAP

2035