CBAP Monitor: Latinská Amerika – leden/únor 2016

USA a pomoc migrantům ze Střední Ameriky • USA a pomoc migrantům ze Střední Ameriky • Zpřísněný postoj Argentiny proti organizovanému zločinu vyvolává debatu

USA a pomoc migrantům ze Střední Ameriky

InsightCrime – Quenton King a David Gagne

USA zvýší počty přijatých migrantů z regionu tzv. Severního trojúhelníku (Guatemala, El Salvador a Honduras). Tuto informaci potvrdil ministr zahraničí USA John Kerry, jenž ohlásil rozšíření Programu pro přijímání uprchlíků (Refugee Admissions Program) pro uchazeče o azyl právě z této oblasti. Přesná čísla však americký úřad prozatím nespecifikoval. Právě toto rozšíření by mělo zabránit tomu, že se migranti budou stávat oběťmi převaděčů (tzv. coyotes), kteří profitují na jejich snahách dostat se do USA. Toto rozhodnutí přichází méně než měsíc poté, co americký Kongres vyčlenil 750 milionů dolarů na ekonomický rozvoj a podporu regionu Severního trojúhelníku ve snaze eliminovat dva hlavní problémy – rozsáhlou chudobu a násilí ze strany gangů.

Pět bezpečnostních priorit pro Mexiko

Mexico Institute – Viridiana Rios

Při nahlédnutí do statistik je zřejmé, že v minulém roce (2015) vzrostl v Mexiku počet vražd o 11 %, což znamená narušení trendu z let předchozích (2012-2014 kontinuální pokles vražednosti). K redukci této problematiky je zapotřebí zaměřit se na pět následujících oblastí:

  1. Budování důvěry mezi občany a bezpečnostními složkami – jak vyplývá z oficiálních průzkumů, pouze 19 % ze všech spáchaných trestných činů jsou ohlášeny. Základem je tak redukování nedůvěry mezi společností a bezpečnostním aparátem.
  2. Plná implementace policejní reformy – reforma založená na centralizaci místní policie na úrovni mexických státních útvarů (32 centrálních policejních oddělení), která by měla přinést zejména profesionalizaci celého policejního sboru. Taková reforma však musí být založena na pečlivé analýze všech momentálně fungujících místních oddělení a musí být doplněna o modifikace na dalších úrovních (výcvik či vybavení).
  3. Uvedení justiční reformy do praxe – rozsáhlé justiční reformě schválené v roce 2008 se blíží termín její plné implementace (červen 2016). Jak se ovšem zdá, panuje v rámci jednotlivých států značná heterogennost z hlediska vývoje a implementace této reformy. Musí tak být vyvíjen tlak na státy, aby aktivně a v co nejkratším termínu zajistily její plné uskutečnění.
  4. Realizace nezpolitizované politiky prevence kriminality a testování jejích dopadů – dosavadní Národní program pro sociální prevenci násilí a zločinů se zdá být neefektivní. Pozornost by tak měla být zaměřena na zkoumání nejúčinnějších aktivit v rámci prevence kriminality a hledání způsobů jejich aplikace i pro další problematické lokality.
  5. Hlubší rozvíjení bezpečností koordinace s USA – k prohloubení spolupráce by mělo dojít primárně na úrovni společných operací s cílem redukovat nedůvěru, která mezi bezpečnostními složkami obou států panuje. Mexiku rozvíjení této spolupráce přinese benefity na různých úrovních (výcvik, vybavení, informační výměna, omezení přeshraničních aktivit).

 Zpřísněný postoj Argentiny proti organizovanému zločinu vyvolává debatu

InsightCrime – Quenton King

Prezidentská kancelář nastínila několik bezpečnostních opatření, jež budou realizována v následujících týdnech a měsících. Jedná se zejména o vytvoření protidrogového úřadu (Cabinet of Human Security), který bude směřovat svou pozornost na organizovaný zločin v městských oblastech (zejména město Rosario). Druhým opatřením je autorizace k sestřelování letadel převážející drogy a instalace radarů podél severní hranice země. Tato opatření pravděpodobně získají podporu i širší veřejnosti zejména v důsledku narůstající drogové problematiky v Argentině, avšak objevují se i kritické hlasy upozorňují obzvláště na militarizaci celého protidrogového přístupu a také na překračování prezidentských pravomocí v otázce sestřelování letadel převážející drogy. To, co z dané diskuse není patrné, je otázka, zdali tato opatření opravdu povedou ke snížení kriminality a drogového násilí. Tato otázka zůstává prozatím nezodpovězena.

Zpracoval: Erik Jurásek

1107