CBAP Monitor: Slovensko – leden/únor 2016

Security Sector Reform: Handbook • Reform and resistance: Ukraine´s selective state • Ficovi sa darí tváriť, že sa o voličov stará

Security Sector Reform: Handbook

Róbert Ondrejcsák a kol. – the Centre for European and North Atlantic Affairs

Centrum pre európske a severoatlantické vzťahy pripravilo komplexnú publikáciu venujúcu sa slovenskej bezpečnostnej politike. V knihe je rozoberaná súčasná Bezpečnostná stratégia Slovenskej republiky, ale vyzdvihnutá je aj potreba prijatia nového dokumentu, čo pravdepodobne urobí nová vláda po uskutočnení parlamentných volieb. Ďalšia kapitola je venovaná inštitúciám v rámci Slovenskej republiky, ktorých úlohou je zaoberať sa bezpečnostnou a obrannou politikou SR, zahŕňajúc aj úlohy polície a armády, a kompetenciám, ktorými dané inštitúcie disponujú. Podstatná časť publikácie sa zaoberá reformou Ozbrojených síl Slovenskej republiky. Diskutované je aj slovenské členstvo v NATO z pohľadu verejnosti a komunikácia cieľov slovenského členstva smerom k občanom SR. Autori sa zhodujú, že základným kameňom ďalšieho fungovania slovenskej bezpečnostnej a obrannej politiky je prijatie novej Bezpečnostnej stratégie SR prispôsobenej súčasným hrozbám a stavu bezpečnostného prostredia.

 Reform and resistance: Ukraine´s selective state

Balázs Jarábik – the Central European Policy Institute

Po udalostiach na Majdane sa síce na Ukrajine rozbehli niektoré reformy, tento štát však naďalej vo svojom jadre zostáva selektívnym, najmä v oblasti justície a takzvanej deoligarchizácie. Západu však neostáva nič iné, len tento stav tolerovať, keďže hrozba zo strany Ruska stále pretrváva. Progres Ukrajina zaznamenala najmä v oblasti financií a jej makroekonomické výsledky sú v zahraničí vnímané pozitívne. To však neodzrkadľuje reálnu životnú situáciu ukrajinských občanov, ktorých mzdy naďalej klesajú. Niekoľko úspešných reforiem sa objavilo aj v energetickom sektore, tento vývoj však rozhodne ešte musí pokračovať. Rovnako ukrajinská armáda prešla mnohými zmenami, najväčším problém však ostáva vysoká úroveň korupcie v oblasti vojenstva. S politickým pluralizmom je to síce na Ukrajine lepšie než v Rusku, občania však cítia, že politické a sociálne zmeny nie sú tak rozsiahle ako očakávali po revolúcii na Majdane. Európska únia na jednej strane vytvorila viacero inštitúcií v rámci politiky európskeho susedstva, ktoré majú prispievať k reformám na Ukrajine, na strane druhej je však potrebné, aby tieto inštitúcie fungovali oveľa efektívnejšie.

Ficovi sa darí tváriť, že sa o voličov stará

Grigorij Mesežnikov – Inštitút pre verejné otázky

Slovenský politológ v rozhovore pre Denník N komentuje blížiace sa parlamentné voľby na Slovensku, pravdepodobnosť pokračujúceho problému s migrantmi a hodnotí, že situácia na Ukrajine sa nedá považovať za pokojnú, kým na území tohto štátu každý deň zomierajú ľudia. Za najväčšie nebezpečenstvo pre slovenskú zahraničnú politiku, ale aj Európu ako celok, pokladá ruské zahraničnopolitické kroky. Ďalším významným rizikom je islamský radikalizmus, a to najmä v podobe hnutia Islamský štát. Mesežnikov hovorí aj o budúcnosti Európskej únie, o hrozbách, ktorým toto zoskupenie bude musieť čeliť, ale aj o možnosti rozpadu EÚ.

Zpracoval: Bety Neuschlová

1051