Bilancování činnosti Zahraničního výboru PS PČR

Po analýze činnosti Výboru pro obranu a Výboru pro bezpečnost se CBAP zaměřilo na Zahraniční výbor PS PČR.

Postoje české politické reprezentace k zahraničně politickým otázkám jsou velmi rozdílné, což ale není nic nového, neboť i v minulosti bychom našli řadu příkladů, kdy nepanovala úplná shoda. Současná situace přináší velkou dynamiku v zahraničních vztazích, především v unijních otázkách a také v otázkách bezpečnosti spojených s bojem proti mezinárodnímu terorismu, konfliktem v Sýrii a situací na Ukrajině. Složitost problémů a rozdílný postoj jednotlivých aktérů způsobuje, že situace se stává velmi nepřehlednou a je velmi těžké se v ní orientovat. V minulosti docházelo většinou k pnutí mezi vládou a prezidentem nebo mezi vládou a opozicí. V dnešní době je situace o to komplikovanější, že rozdílná stanoviska jsou nejenom mezi vládou a prezidentem, vládou a opozicí, ale i uvnitř vlády.

Jedním z důležitých aktérů v procesu formování zahraničně politických postojů naší země je nepochybně Zahraniční výbor PS PČR. Podívejme se nejdříve, kterými poslanci je tento výbor reprezentován a jak jsou ve Sněmovně aktivní.

ČSSD, která vede v osobě L. Zaorálka Ministerstvo zahraničních věcí, má ve výboru 4 členy. PhDr. R. Böhnisch je absolventem pedagogické fakulty a má zkušenosti především z místní samosprávy. J. Foldyna pracoval několik let u Československé plavby labsko-oderské, následně působil také v místní samosprávě. MUDr. P. Holík je dlouholetý ředitel záchranné služby v Prostějově a také působil několik let v orgánech místní správy. Ing. V. Zemek vystudoval zemědělskou fakultu Jihočeské university a věnuje se otázkám životního prostředí.

Hnutí ANO má rovněž ve výboru 4 poslance. MUDr. P. Plzák pracuje jako chirurg, prof. Ing. K. Rais, CSc., MBA je elektrotechnik. Ing. P. Šrámek je spoluvlastníkem a jednatelem společností Milknatur a Active Immuno Systems, dále působí jako člen rady poradců University of Pittsburgh Europe.  PhDr. M. Fichtner je ve výboru teprve od prosince 2016, absolvoval Policejní akademii, kromě jiného působil jako analytik Vojenského zpravodajství.

KDU-ČSL je zastoupena Mgr. J. Miholou, Ph.D., který je odborným asistentem na Pedagogické fakultě MU. Zkušenosti má z práce v místním a krajském zastupitelstvu.

Schwarzenberg z TOP09, jako předseda výboru, má nejvíce zkušeností v zahraniční politice. Byl ministrem zahraničí a působil jako kancléř prezidenta V. Havla. Dalším poslancem za TOP 09 je prof. MUDr. R. Kostřica, CSc., který je profesorem na lékařské fakultě MU v Brně.

ODS zastupuje Ing. J. Fischerová, CSc. Je absolventkou stavební fakulty ČVUT, provozuje cestovní kancelář a má zkušenosti zejména z komunální politiky.

KSČM má 3 členy. Ing. H. Aulická Jírovcová pracovala především v místní samosprávě. Ing. R. Číp a Ing. L. Luzar mají zkušenosti zejména z práce místních zastupitelstev.

Aktivita poslanců výboru byla různá. Nejaktivnějšími poslanci ve sněmovně byli J. Mihola z KDU-ČSL a P. Plzák z hnutí ANO.  Nejvíce interpelací mají poslankyně J. Fischerová z ODS a poslanec R. Číp z KSČM. Většina interpelací členů výboru se týkala jiné problematiky, pouze 10 interpelací směřovalo k zahraničním otázkám. Pokud bychom to srovnali s Výborem pro obranu, tak jeho poslanci za stejné období podali 40 interpelací k obranné politice, ve Výboru pro bezpečnost to bylo dokonce 66 interpelací k bezpečnostním otázkám.

Přehled aktivity členů Zahraničního výboru

Sledované období: listopad 2013 – leden 2016 Řeč ve sněmovně Ústní interpelace (celkově)

 

Ústní interpelace              (k zahraniční politice)
Ing. Hana Aulická Jírovcová, KSČM 25 6 0
PhDr. Robin Böhnisch, ČSSD 45 1 0
Ing. René Číp, KSČM 29 25 4
Ing. Jana Fischerová, CSc., ODS 67 36 2
Jaroslav Foldyna, ČSSD 47 2 0
MUDr. Pavel Holík, ČSSD 14 1 1
prof. MUDr. Rom Kostřica, CSc., TOP09 39 8 0
Ing. Leo Luzar, KSČM 38 10 2
Mgr. Jiří Mihola, Ph.D., KDU-ČSL 95 0 0
MUDr. Pavel Plzák, ANO 95 0 0
prof. Ing. Karel Rais, CSc., MBA, ANO 69 4 1
Karel Schwarzenberg, TOP09 40 0 0
Ing. Pavel Šrámek, MBA, ANO 14 1 0
PhDr. Ing. Matěj Fichtner, MBA, ANO 27 0 0
Ing. Václav Zemek, ČSSD 41 1 0

Výbor v první polovině svého funkčního období projednal celkem 59 vládních návrhů, většina z nich se týkala ratifikace mezinárodních smluv. Významnou aktivitou bylo spolupodílení na přípravě Koncepce zahraniční politiky ČR, kterou schválila vláda v červenci 2015.

Výbor rovněž realizoval 11 zahraničních cest, delegaci u většiny z nich vedl předseda výboru K. Schwarzenberg. Dále přijal na 60 delegací (včetně přijetí velvyslanců akreditovaných v ČR) většinou za přítomnosti jeho předsedy K. Schwarzenberga.

Pokud bychom měli zhodnotit dosavadní činnost Zahraničního výboru, tak může oprávněně říci, že hraje spíše pasivní roli. Jedním z klíčových problémů je, že v něm nejsou lidé, kteří mají zkušenosti z diplomacie nebo z působení v zahraničních organizacích. Výjimku představuje jeho předseda K. Schwarzenberg, který je jedinou výraznou postavou výboru a dokáže být kvalifikovaným oponentem vládě a prezidentovi.

Na otázku, proč není mezi poslanci více diplomatů, je jednoduchá odpověď – pro diplomaty není politika, respektive pozice poslance dostatečně lukrativní. Diplomaté, pokud vstupují do politiky, tak převážně do exekutivních funkcí, v minulosti to byl například Jan Kohout a Štefan Füle. Někteří se raději uchází o „zajímavější“ post europoslance jako Pavel Telička. Strany zároveň neumějí využívat potenciálu bývalých úspěšných diplomatů, kteří zastávali vysoké funkce v orgánech Evropské unie nebo NATO, jakými byli například Jiří Šedivý, Karel Kovanda nebo Štefan Füle.

Politické strany by proto v budoucnu měly na své kandidátní listiny nominovat více osobností se zkušeností z diplomacie nebo mezinárodních organizací. Turbulentní vývoj v zahraničních vztazích vyžaduje, aby i mezi našimi zákonodárci byli kvalifikovaní odborníci, kteří budou schopni usměrňovat zahraničně politické kroky naší země.

Autor: Tomáš Kolomazník, Jana Bandurová, CBAP

1708