CBAP Monitor: Země V4 – únor 2016

Why a NATO presence is so important for Poland • DAV4 five years later: Success or a missed opportunity? • V4 Trust – the Czech Presidency of the Visegrad Group (2015-2016)

Why a NATO presence is so important for Poland

Bartosz Marcinkowski – New Eastern Europe

Počas niekoľkých rokov nasledujúcich po poľskom vstupe do NATO a EÚ si Poliaci užívali vo svojej krajine bezpečnosť a prosperitu. V dôsledku udalostí v Gruzínsku v roku 2008, ale najmä kvôli pretrvávajúcim nepokojom na Ukrajine majú však po rokoch znovu dôvod necítiť sa plne chránení a v bezpečí. Podľa prieskumov verejnej mienky medzi Poliakmi jednoznačne prevláda názor, že členstvo v NATO nie je dostačujúcou garanciou bezpečnosti – potrebná je podľa nich vyššia vojenská prítomnosť spojeneckých jednotiek na území Poľska. Niektorí ostatní členovia organizácie však takúto aktivitu považujú za zbytočnú provokáciu voči Rusku, s čím Poliaci zásadne nesúhlasia, naopak kvôli váhaniu NATO začínajú mať pocit, že sú braní iba ako druhoradý člen Severoatlantickej aliancie s nižším významom než tzv. starí členovia. V poslednom období však už aj NATO pochopilo pozitíva vyššej prítomnosti v krajinách strednej a východnej Európy, ktorá by zrejme priniesla nielen väčšiu mieru odstrašenia voči Rusku, ale najmä by uspokojila stále väčšie obavy poľských občanov, či obyvateľov troch pobaltských republík.

DAV4 five years later: Success or a missed opportunity?

Jaroslav Naď, Milan Šuplata, Marian Majer – Central European Policy Institute

V roku 2010 vznikol dokument nazvaný DAV4 Kompletná správa: Smerom k hlbšej obrannej spolupráci V4, ktorý obsahoval odporúčania a riešenia od odborníkov ako prehĺbiť a vylepšiť spoluprácu krajín V4 v obrannej oblasti. Tento dokument sa mal zároveň stať akýmsi návodom pre ministerstvá zapojené do procesu danej spolupráce. Po piatich rokoch je vhodné zhodnotiť, do akej miery sa opatrenia podarilo naplniť a naopak, v ktorých záležitostiach návrhy z dokumentu neboli implementované. Medzi splnené ciele môžeme zaradiť nastavenie formálneho rámca spolupráce prostredníctvom viacerých spoločných deklarácií a strategických dokumentov, vznik pracovných skupín, ktoré sa stretávali na pravidelnej báze, zlepšenie koordinácie obranného plánovania, uskutočnenie viacerých spoločných vojenských cvičení a bola predstavená aj V4 EU Battlegroup, túto iniciatívu je však potrebné ďalej rozvíjať. Podarilo sa dosiahnuť menší pokrok aj v oblasti spolupráce pri obrane vzdušného priestoru a vznikol projekt mnohonárodného centra pre letecký výcvik. Je však aj niekoľko projektov a cieľov, ktoré sa nepodarilo naplniť. Ide o koordináciu modernizácie helikoptér potrebnú vo všetkých štyroch štátoch, chýbajúci pokrok v oblasti spoločného vojenského vzdelávania či cyber obrany.

V4 Trust – the Czech Presidency of the Visegrad Group (2015-2016)

Michal Kořan a kolektív – Center for Euro-Atlantic Integration and Democracy

České predsedníctvo vo Vyšehradskej skupine sa nachádza vo svojej polovici, čo je dobrou príležitosťou pre zhodnotenie doterajšieho českého pôsobenia, naplnenia cieľov, s ktorými ČR predsedníctvo preberala, ale aj pre načrtnutie možných odporúčaní českému predsedníctvu do druhej polovice svojho predsedania. Už počas príprav na výkon českého predsedníctva musela Európa čeliť viacerým krízam, ktoré eskalovali práve po nástupe ČR do čela V4. Česká republika musela pri svojom výkone brať do úvahy stále sa zhoršujúcu situáciu s utečencami či hrozbu teroristických útokov. V týchto podmienkach sa snažila o presadenie cieľov, s ktorými preberala predsedníctvo od Slovenskej republiky – zlepšiť spoluprácu v bezpečnostnej a obrannej oblasti, posilniť vnútornú súdržnosť V4 a v rámci európskej susedskej politiky sa zamerať najmä na energetickú politiku krajín juhovýchodnej Európy.

Zpracovala: Alžbeta Neuschlová

961