Přednáška k vyjednávání s teroristy

Na začátku prosince se v CEVRO Institutu konala veřejná přednáška na téma vyjednávání, organizována Centrem transatlantických vztahů vysoké školy CEVRO Institut (PCTR) v kooperaci s Mezinárodním institutem pro boj proti terorismu (ICT).

Přednáška se uskutečnila za účasti plk. (v zál.) Liora Lotana, izraelského právníka, předního světového odborníka v oblasti vyjednávání s teroristy a bývalého výkonného ředitele Mezinárodního institutu pro boj proti terorismu (ICT), Herzliya, Izrael. Pozvání přijal také mjr. Miroslava Vymyslický, národní koordinátor krizového vyjednávání Policie České republiky.

Přednáška začala vystoupením plk. (v zál.) Liora Lotana, který hned v úvodu upozornil, že krizové situace ve kterých je nutné s teroristy vyjednávat jsou plné nevraživosti a neexistuje v nich žádná míra důvěry mezi atentátníkem a vvyjednávačem což značně komplikuje jejich řešení. Plk. (v zál.) Lotan následně pokračoval představením historického exkurzu krizových situací, které nastali zejména v rámci Israelsko-Palestinského konfliktu od roku 1986. U jednotlivých případů zmiňoval, jaký postoj zaujali jednotliví představitelé k situacím a jakým způsobem byly nakonec krize vyřešené. Svůj výstup Plk. (v zál.) Lotan ukončil konstatováním, že v dnešní době aatentátníci již nemají snahu svým konáním realitu ovlivnit, jak tomu bylo v minulosti, ale chtějí ji přímo radikálně změnit. Pomoci teroristických útoků se snaží šířit do světa strach, který poukazuje zejména na to, jak lehce jsou lidé zranitelní. Vysvětlil, že všechny možnosti jak tímto útokům zabránit spočívají ve vytvoření efektivní strategie, procedury a metodologie ze strany bezpečnostních služeb.

V další části mjr. Vymyslický reflektoval na situaci vyjednávání krizových situací v České republice. Začal hodnocením aktuálního stavu a poukázal na fakt, že i když tato země dosud žádný teroristický útok nezažila, bezpečnostní služby a policie se musí připravovat na to, že takový stav se může rychle změnit. Objasnil, že právě příprava je hlavním cílem české protiteroristické strategie. Na téma vyjednávání v České republice dodal, že po celé zemi byly v rámci policie vycvičeni speciální vyjednavači v celkovém počtu 160, a to několik v každém kraji. Doposud však byly tyto osoby povolány „jenom“ k případům vyjednávání s potenciálními sebevrazi.

V závěru přednášky odpověděl plk. (v zál.) Lotan na několik různých dotazů, které mu byly adresovány publikem. Plk. Lotan blíže přiblížil klíčové dilema vyjednávačů v krizových situacích; samotnou situaci, ve které se obě strany nacházejí a také taktiky, které je nutné použít pro dosažení určených cílů. Vyjádřil se, že vyjednávání v dnešní době není jednoduché kvůli své komplexnosti a faktu, že daný problém vždy zasahuje také do mnoha jiných oblastí než jeho samotná podstata. Vysvětlil, že v době ve které žijeme, mají lidé tendenci interpretovat své problémy jako důvod pro vykonávání většího zla. Přidávají se k radikálním skupinám, protože jim to pomáhá ventilovat vlastní osobní problémy. Na otázku jestli existuje vzor toho, jak má vyjednávání probíhat plk. Lotar řekl, že i když je pár bodů kterých je nutné se při vyjednávání držet, je mnohem důležitější projevit empatii vůči druhé straně. Dodal, že vždy je nutné snažit se pochopit její motivy a přesvědčit ji, že již dosud dosáhla vela a byla úspěšná, a její další činy mohu vést jenom k jejímu zadržení anebo smrti.

V rámci dotazů dále plk. Lotan objasnil rozdíl v profilu sebevražedných atentátníků  před  10-ti lety a těch dnešních. Zdůraznil, že aatentátníci v minulosti byli více motivováni slávou a finanční odměnou pro jejich rodiny. Na útok se pečlivě připravovali několik dnů, většinou v rámci organizace, pod jménem které útok vykonali. Zdůraznil, že naopak dnešní aatentátníci mají tendenci vykonávat útoky jako samostatní aktéři, útoky neplánují a většinou se sami zradikalizují prostřednictvím internetu. V závěru svých odpovědí plk. Lotan zhodnotil, že právě tenhle trend který jsme měli možnost vidět několikrát v posledních dvou-třech letech už i tady v Evropě, je zcela těžce řešitelný, protože neposkytuje žádný prostor pro vyjednávání. Dodal, že pokud je tohle budoucnost teroristických útoků, bude to představovat velkou výzvu pro bezpečnostní služby i policii, která si bude vyžadovat mnoho změn v taktikách a strategiích.

Zpracovala: Radka Roháriková

1141