Posílením Výboru pro obranu k lepší obranyschopnosti ČR

Dne 15. prosince 2016 se v Poslanecké sněmovně ve Výboru pro obranu uskutečnil kulatý stůl, který pořádala Asociace pro mezinárodní otázky (AMO). Kulatého stolu se účastnili pracovníci AMO, někteří poslanci VO a další představitelé bezpečnostní komunity včetně Centra pro bezpečnostní analýzy a prevenci. V rámci kulatého stolu byl představen briefing paper Jakuba Kufčáka, který hodnotí plnění role VO v rámci obranyschopnosti země a zamýšlí se nad možnostmi jejího posilování. Briefing paper je k dispozici na stránkách AMO.

1307