Kam až sahá Al-Kaida a Islámský stát?

Pokud bychom se podívali na území, ve kterých působí nebo mají nějaký vliv Al-Káida a Islámský stát můžeme sledovat několik trendů.

V první řadě je zřejmé, že i navzdory prohlášením o klesajícím vlivu Al-Káidy, tato organizace působí téměř v každé oblasti Blízkého východu a severní Afriky. Nicméně, je nutné podotknout, že s přibývajícím počtem přidružených organizací (jako Boko Haram nebo Ansar Bait al-Maqdas) roste i územní vliv Islámského státu. Dále se zvyšuje počet bojovníků obou organizací v nestabilních státech, jako jsou Sýrie, Irák či Somálsko. Al-Káida v těchto oblastech často operuje přes spřízněné organizace jako Al-Shabaab nebo Fateh al-Sham (původně al-Nusrat), které kontrolují dané území. Naopak v oblastech, kde Al-Káida operuje přes své buňky je koncentrace jejich bojovníků nižší, což může indikovat jejich nezájem o přímou kontrolu území a větší zaměření na teroristické činy. V případě Islámského státu se zdá, že koncentrace jeho bojovníků je ve všech oblastech působení poměrně vysoká, což odráží silný zájem na udržení území a „budování státu“. Dalším zajímavým trendem je již zmiňovaný růst vlivu Islámského státu. IS má odhadem 38 000 bojovníků v 7 státech, zatímco Al-Káida má podle odhadů 37 000 bojovníků ve 14 zemích. Z tohoto hlediska se tedy zdá být Islámský stát materiální vlivnější, pokud samozřejmě nejsou brány v úvahu odlišné cíle obou organizací. Každopádně, hlavní otázkou pro další působení těchto organizací je vývoj situace v Iráku a Sýrii, od čehož se budou pravděpodobně odvíjet také schopnosti Islámského státu rozšiřovat svůj vliv napříč regionem a spolu s tím i zájem o udržení prestiže v očích spřízněných organizací. Vůdcové organizace Fateh al-Sham / al-Nusrat v průběhu roku oznámili odklon od spojení s Al-Kajdou, avšak stále jsou evidentní silné ideologické a organizační svazky mezi oběma organizacemi.

Zdroje:

globalsecurity.org
theguardian.com
bbc.com
cfr.org

Zpracoval: Branislav Mičko

1867