Sektor nanotechnologií v Ruské federaci

Business Intelligence Report

Státní vedení Ruské federace vydalo v roce 2007 dekret o rozvoji nanotechnologií, který si kladl za deklarativní cíl rozvíjet nanoprůmysl v Rusku. Za účelem tohoto rozvoje byla založena státní společnost Rosnano, do jejíhož čela byl jmenován bývalý první vicepremiér a strůjce hospodářských reforem v 90. letech Anatolij Čubajs. Společnost Rosnano nebyla založena za účelem komercializace nanotechnologických produktů nebo výzkumu nanotechnologií, ale s cílem finančně podporovat podniky, vyrábějících tyto produkty (Rosnano v těchto projektech může mít pouze 49 % podíl, nikdy ne většinový) na území Ruské federace. Jinými slovy se zaměřuje na výstavbu nanotechnologické infrastruktury na bázi projektů s rozpočtem nad 10 milionů dolarů (tedy i na rozšíření již existujících závodů).

Nicméně doposud bylo postaveno jen velmi málo podniků s touto specializací – jejich hlavní problém je odbyt, jelikož ruský průmysl není v tomto odvětví zainteresován (snad s výjimkou mobilních telefonů a IT). Celkově bylo schváleno něco přes 100 projektů (okolo 5 % všech nabídek). Stejně tak se ve skutečnosti nejedná o prioritu ruské vlády, která zastává postoj „dáme vám peníze a něco s nimi dělejte“. V Rusku je v prvé řadě nutná modernizace a až potom inovace (většina ruských závodů jsou v katastrofickém stavu – zastaralé technologie, vybavení a neinventivní personál). Slovo inovace se v Rusku zprofanovalo prázdnými slovy ruské vládní elity, ovšem ve skutečných inovacích je reálně zainteresováno jen málo vysokých vládních úředníků (prioritu hraje export ropy a zemního plynu, tvořící hlavní příjem ruského rozpočtu i vládních úředníků). Společnost Rosnano tak dostává velmi štědrou státní podporu, ale nikdo ve společnosti neví, co s těmito prostředky dělat. Proto je efektivita této společnosti poměrně nízká, téměř nic se nestaví a peníze mizí následkem udržování byrokratického aparátu společnosti a korupce. Kromě toho Rosnano prochází personálními změnami díky rozpočtovým škrtům, díky nimž se ruší téměř celá oddělení.

Pro společnosti, zainteresované v komercializaci nanotechnologických produktů v Ruské federace, je stěžejní nikoliv spojení se se společností Rosnano, ale napojení své činnosti na působení „obchodních platforem“ na principu B2B, shromažďující okolo sebe ruské experty na oblast nanotechnologie, výzkumné laboratoře a zejména podnikatelské kruhy, které hodlají do tohoto odvětví investovat nebo kupovat hotovou produkci. Další možností je vstoupení do Asociace inovačních clusterů, nicméně obchodní činnost, probíhající v rámci této asociace není příliš intenzivní. V podstatě se jedná jen o pár drobných zakázek, nicméně s potenciálem do budoucna.

V Rusku prakticky neexistuje mnoho významných výzkumných laboratoří, které by se zabývaly nanotechnologiemi – nejznámějšími jsou Fakulta nano-, bio-, informačních a kognitivních technologií MFTI (od r. 2006) a Fyzikálně-technický institut IrGTU (od března 2007). Od konce roku 2006 vychází žurnál Ruské nanotechnologie, od r. 2007 funguje stránka nanometer.ru, zabývající se nanotechnologiemi. Ovšem mezi lety 2010-12 klesl objem investic do výzkumných center téměř dvojnásobně (z 5,8 mld. rublů na 2,9 mld. ročně). Informačním zabezpečením nanoprůmyslu se zabývá Národní elektronicko-informační konsorcium (NEIKON).

Pro další informace v této oblasti kontaktujte info@cbap.cz

 

49670