CBAP Monitor: Velká Británie – květen/červen 2016

Nová dimenze bezpečnostní spolupráce Velké Británie s Japonskem • Příležitost snížit náklady a zvýšit efektivnost? Možný dopad brexitu na kontrolu finančních zločinů • Italský expert na mafii nazývá Velkou Británii nejvíce zkorumpovaným místem na planetě

Nová dimenze bezpečnostní spolupráce Velké Británie s Japonskem

Zdroj: Royal United Service Institute

Think tank RUSI (Royal United Service Institute) vydal v květnu 2016 informaci z lednové konference, které se účastnili britští a japonští experti s cílem prozkoumat pohled na budoucnost britsko-japonské spolupráce v oblasti bezpečnosti. Na konferenci se řešily záležitosti typu, jaká je optimální úroveň zapojení Velké Británie do spolupráce s Japonskem v kontextu mnohostranných zájmů ostrovního království v Asii, ale zároveň s omezenými zdroji. Z japonské perspektivy byla důležitá otázka, jakou roli hraje Evropa ve vyvíjející se globální bezpečnostní politice úřadu premiéra Shinzo Abe, a které oblasti jsou nejvhodnější pro budoucí rozvoj. V současnosti spolupracují země v boji proti terorismu, kybernetické bezpečnosti, sdílení informací rozvědek a na vývoji obranných systémů.

Dále se na konferenci řešila kooperace Velké Británie, Japonska a Spojených států amerických. Diskutovalo se o sdílení nákladů s ohledem na rozvoj kapacit a příspěvků na vojenské operace. Konference byla završena debatou o budoucnosti spolupráce Japonska a NATO.

Příležitost snížit náklady a zvýšit efektivnost? Možný dopad brexitu na kontrolu finančních zločinů.

Zdroj: Royal United Service Institute

Dvě oblasti, v nichž se silně rozcházejí názory zastánců zachovat členství v EU a podporovatelů brexitu. Jednou je bezpečnost Velké Británie a druhou, budoucnost jejích finančních služeb. Dokonce i dobře informovaní a významní bývalí členové rozvědky a bezpečnostních složek se nemohou shodnout na potenciálním dopadu brexitu na bezpečnost země. V otázce bezpečnosti země, někteří zastávají názor, že vystoupení z EU učiní Británii náchylnější k organizovanému zločinu a terorismu, zatímco jiní argumentují, že vystoupení „sotva“ způsobí výraznější rozdíl oproti současné situaci. Podobně se rozcházejí také názory ekonomů a bankéřů v otázce dopadu opuštění EU na ekonomickou situaci Velké Británie. Podle jedné skupiny, odchod způsobí růst finančních služeb, zatímco podle druhých bude výsledkem krach. Příčinou rozdílných názorů finančníků je fakt, že zatím není známo, jakou formu přístupu na evropský jednotný trh by měla Velká Británie v případě vystoupení z Unie.

Úsilí britských společností bojovat proti praní špinavých peněz a financování terorismu překlenuje oba opačné postoje britských finančníků k otázce dopadu vystoupení Velké Británie z EU. Podle odhadu Asociace britských bankéřů stojí jejich členy snahy sjednotit britský a unijní přístup v boji proti praní špinavých peněz a financování terorismu ročně 5 miliard liber. Proto členové této asociace přicházejí s tvrzením, že opuštění Evropské unie pomůže získávat zpět část těchto výdajů, když se země nebude muset řídit omezujícími a nákladnými předpisy. Ušetřená částka by se  měla přidat do domnělé státní dividendy, která by měla Británii po vystoupení z EU připadnout.

Podle současných směrnic EU mají banky a další finanční instituce monitorovat zákaznické transakce a  provádět rozsáhlé a pečlivé kontroly zákazníků u všech firem, se kterými mají obchodní vztahy. Nákladné jsou požadavky pro monitorováním spojené s uchovávání záznamů a proškolení zaměstnanců. Nicméně nesmíme zapomínat, že je Velká Británie také členem Finančního akčního výboru a zavázala se implementovat nařízení i tohoto Výboru. I při případném opuštění Evropské unie bude Velká Británie muset být součástí všeobecného režimu zaměřeného na odhalování praní špinavých peněz a financování terorismu.

V každém případě už nyní britské ministerstvo pro obchod, inovace a odborné záležitosti usiluje o omezení byrokracie v záležitosti monitorování praní špinavých peněz a financování terorismu, aby opatření cílila na nejvyšší rizika a nezpůsobovala zbytečnou byrokratickou zátěž společnostem s nízkými riziky.

Británie dlouhodobě implementuje nezávisle na Evropské unii silnou legislativu zaměřenou na boj proti praní špinavých peněz a odhalování zdrojů financování terorismu i nad rámec požadavků EU. Zdá se, že není příliš prostoru pro úsporná opatření mimo současné snahy, tudíž by byl dopad brexitu na soulad s nařízeními týkajícími se odhalování finančních zločinů minimální.

Italský expert na mafii nazývá Velkou Británii nejvíce zkorumpovaným místem na planetě

Zdroj: Organized Crime and Corruption Reporting Project

Podle tvrzení novináře a spisovatele Roberta Saviana, který je známý díky odhalování ekonomické reality organizovaného zločinu ve své rodné Itálii, patří Velké Británii první místo v žebříčku nejzkorumpovanějších zemí. Jak dále Saviano dodává, ostrov Jersey a Kajmany se jeví přístupovými bránami finančního kapitálu v Evropě a právě Velká Británie takové finanční pohyby umožňuje. Novinář se rovněž vyjadřuje k referendu o vystoupení země z Evropské unie, kdy by, podle jeho názoru, z osamostatnění Velké Británie profitovaly katarské společnosti, mexické kartely a ruská mafie.

Zpracovala: Natálie Harmašová

1126